Hoppa till huvudinnehåll
Tripadvisor

Kom igång med TripAdvisor

TripAdvisor är världens största resesajt. På kanalen finns det miljontals boenden, restauranger, upplevelser och turistbyråer listade.

Innehållet på webbplatsen består av information och recensioner som användare själva lämnat om de resmål som de besökt. Detta gör TripAdvisor till en perfekt plats att vända sig till för tips och rekommendationer när man ska besöka en ny plats. 

Hur använder man TripAdvisor

Först måste du registrera verksamheten. Det kan du göra här på Tripadvisor

Det är viktigt att informationen hålls uppdaterad och att du förser TripAdvisor med information om verksamheten som är viktig för en potentiell besökare att veta.

För att uppdatera informationen loggar du in på ert konto och väljer ’’mitt företag’’ som syns upp till höger på startsidan. För vidare hantering av er profil kan du använda dig av TripAdvisors hanteringscenter. Där hanterar du objektsuppgifter, laddar upp foton, svarar på omdömen och kan ta del av statistik över hur det går för er verksamhet.

Tänk på!

  • E-mailen som används vid registreringen ska samtliga berörda på verksamheten ha tillgång till. Det är till den notiser om bland annat omdömen kommer att skickas till.
  • Om omdömet är negativt så berätta vilka åtgärder ni har eller tänker genomföra för att åtgärda det besökaren kommenterat.
  • Den viktigaste faktorn i valet av resmål är hur det presenteras visuellt. Välj därför bilder av hög kvalité på er verksamhet. Blanda bilder på verksamhetens interiör och exteriör. Se till att ha den bästa bilden som omslagsbild. En bra guide till hur du väljer omslagsbild och favoritbilder hittar du här 
  • Uppmuntra era besökare att lämna ett omdöme om er på TripAdvisor. Detta då ert betyg på TripAdvisor påverkar bland annat er rankning på webbplatsen.

Recensioner och bemötande

Redan bekant med TripAdvisor?

Ditt företag finns redan med i listningen och är uppdaterat med all nödvändig information? Du kanske till och med har tagit kontroll över ägarskapet av din produkt? Då kommer här några tips på hur du kan fortsätta jobba vidare med TripAdvisor för att optimera din synlighet i världens största resekanal.

Tipsruta för recensioner och bemötande

Något som är väldigt viktigt för att man ska lyckas med sin digitala närvaro är att man håller koll på vad besökare säger om en. Det är därför viktigt att ni tar er tiden att besvara de recensioner som lämnas om er. Fokusera på att besvara de negativa recensionerna då dessa kommer att vara synliga för andra potentiella besökare. Håll alltid en god ton och använd tillfället till att förklara hur ni kommer att göra för att förbättra besökarupplevelsen. Recensioner, rekommendationer och genomsnittliga betyg om er verksamhet påverkar hur ni rankas i diverse sökmotorer.

Tänk på!

  • Håll alltid en god ton oavsett recensionens innehåll. Allting som skrivs online, sparas online.
  • Se en negativ recension som en möjlighet för er verksamhet att marknadsföra sig. Använd situationen till att förklara vad ni har gjort och kommer att göra för att förbättra vistelsen hos er. Detta ser andra potentiella besökare som positivt då ni värnar om era besökare och ert varumärke.
  • Uppmana de som besökt er att lämna en recension om vistelsen efteråt. Skicka ett standardmeddelande med mail till dem som besökt er verksamhet där ni vänligt ber dem att lämna ett omdöme. Recensioner från tidigare besökare är viktigt för en potentiell besökare i valet av resmål/upplevelse/restaurang för köp eller bokning.
  • Dela recensioner i era digitala kanaler som ni tycker speglar er verksamhet positivt.

TripAdvisor Business Advantage

Som betalade företagskund på TripAdvisor får er verksamhet ytterligare funktioner att utnyttja, detta kallas Business Advantage. Exempelvis kan ni välja att fästa recensioner som ni tycker om vid er profil på TripAdvisor för att visa på era goda omdömen från besökare. Ni får även tillgång till bland annat en funktion som tillåter besökare att via ett knapptryck komma i kontakt med er. Dessutom kan ni med hjälp av Business Advantage spåra och analysera aktivitet kring er profil, exempelvis vilken tidpunkt webbplatsens besökare är aktiva och vilka erbjudanden de tycker är attraktiva. Det blir då enklare för er att veta hur och vilka resurser ni borde prioritera för att öka er närvaro på TripAdvisor.

Den här guiden är framtagen inom projektet Digital Labs

Tillväxtverket

Sidan uppdaterad 21 Jul 2020, kl 09:03