Hoppa till huvudinnehåll
Bildcollage från marknadskampanjen #MakeItSkåne

Så här arbetar vi med marknadsföringen av Skåne

I vår marknadskommunikation arbetar vi efter tre huvudstrategier

1-9-90

En central del i marknadsföringen riktar in sig på inspirationsfasen, där mottagaren inte aktivt söker information. Här använder vi en mediemix som prioriterar andras röster i deras kanaler och word-of-mouth, då vi vet att detta innebär en mer trovärdig kommunikation än då vi själva visar upp Skåne i egna kanaler. Viktigt att tänka på här är att koordinera PR- och marknadsinsatser så att de stöttar och stärker varandra.

skiss över 1-9-90-strategin

Always on

Inom tillgänglighetsspåret lägger vi fokus på synlighet på de globala plattformarna som TripAdvisor och booking.com. Dessa arbetar framgångsrikt med kundanpassade lösningar som på ett effektivt sätt kan göra Skånes produkter tillgängliga och bokningsbara. 

Tillgänglighet

Ett starkt fokus ligger på att se till att de plattformar som resenärerna använder för att planera och boka sina resor synliggör ett attraherande och marknadsanpassat utbud av kvalitetssäkrade och lättillgängliga skånska produkter. 

Hur arbetar vi tillsammans?

Bilden nedan ger en översikt över vårt upplägg, där huvudstrategierna styr våra vägval. Vi bygger partnerskap med destinationer, leder och besöksnäring. När vi slår ihop våra resurser i gemensamma satsningar får vi större genomslag och driver dessutom försäljning åt varandra genom att visa upp ett bredare erbjudande.

Konkret sker insatserna inom Marknadskommunikation, Marknads-PR, Travel Trade och via Visit Skånes kanaler. För att tydliggöra utbudet utgår vi från Skånes starka teman inom Mat&Dryck, Natur och Design.

Vi arbetar globalt, men har lite extra fokus på vissa marknader; Danmark, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, Polen, Kina och Indien.

Översikt marknadsstrategier

 

Travel Cycle-modellen strukturerar insatserna

Vi utgår ifrån modellen Travel Cycle för att säkerställa att resenären står i fokus. Modellen består av sex faser, som täcker hela resecykeln från drömstadiet till att minnas och dela med sig av sin resa.

Här kan du läsa mer om vad som är viktigt i de olika faserna av Travel Cycle-modellen

Travel cycle-modellen