Hoppa till huvudinnehåll
Bildcollage från marknadskampanjen #MakeItSkåne

Så här arbetar vi med marknadsföringen av Skåne

Tillsammans sätter vi Skåne på kartan

Tourism in Skåne AB har uppdraget att marknadsföra destinationen Skåne internationellt, för att öka resandet från våra prioriterade marknader och därigenom skapa ökad lönsamhet och tillväxt för den skånska besöksnäringen.

Vårt uppdrag är också att samordna Skånes aktörer, offentliga och privata, och samla de resurser som finns för att uppnå en större effekt. Offentliga aktörer, såsom andra regioner i södra Sverige, kommuner och deldestinationer kan välja att investera och delta aktivt i marknadsarbetet. Partners som investerar strategiskt i marknadsarbetet, globalt och tematiskt bidrar naturligtvis till sin egen synlighet, men också till den totala exponeringen av Skåne/södra Sverige. Tillsammans når vi längre, får vi mer exponering med ett starkare erbjudande. 

Skånes tematiska styrkeområden

Skåne har ett brett utbud med stor variation och många möjligheter. Vi utgår från tre huvudteman: Food & Drink, Outdoor och Life style/travel. Våra teman är en matchning mellan Skånes utbud och målgruppens efterfrågan. 
 

Skånes tematiska områden

Trovärdig kommunikation – genom andra

Enligt vår strategi ”Inspiration – trovärdig kommunikation”, marknadsför vi inte längre Skåne genom traditionell reklam, av det slag att vi själva talar om för mottagaren hur fint det är i Skåne. Den typen av kommunikation är lätt att styra, men ses inte som trovärdig och avfärdas oftast som spam. Istället samarbetar vi med utvalda kanaler, som med sin röst berättar om Skåne för sina läsare/tittare. Detta gör vi genom olika kanaler:

Mediesamarbeten 

För att inspirera potentiella besökare att resa till Skåne behöver Skåne synas, i för målgruppen relevanta och trovärdiga kanaler, med inspirerande innehåll av hög kvalité. Mest trovärdigt blir det såklart om dessa kanaler berättar redaktionellt om Skåne utan att vi betalar dem för det, så som sker genom vårt pressarbete. Men om vi vill ta mer plats, få större räckvidd och ha möjlighet att påverka kvalité och budskap, behöver vi ingå ett kommersiellt samarbete med önskade kanaler. Sådana samarbeten är ofta kostsamma, men ger garanterade resultat och innehållet marknadsförs och får större räckvidd än redaktionella artiklar. Tourism in Skånes fokus är att samarbeta med etablerade, starka varumärkens onlinekanaler såsom: National Geographic, Condé Nast Traveller, Saveur och Elle, inom våra utvalda teman: Natur, mat och dryck, kreativ livsstil och resor. Innehållet är högkvalitativt och autentiskt och bygger på att innehållsskaparna har besökt Skåne. 

Influencersamarbeten

En växande del av vår satsning på att få andra kanaler att skapa online-innehåll om Skåne är influencersamarbeten. Vi identifierar och bjuder in bloggare, instagrammare och Youtubers, vars innehåll och målgrupp matchar Skånes profil. Vi arbetar med allt från små micro-influencers som är på uppgång till etablerade kanaler som har stor räckvidd. Vi baserar vårt urval på kvalitet, trovärdighet och relevans. 
När vi samarbetar med influencers, som ju är sitt eget varumärke, är den personliga relationen väldigt viktig. Vi sköter därför hela kedjan inhouse från Tourism in Skåne, eller i nära samarbete med Visit Sweden som också har uppbyggda relationer med influencers.

PR – och pressresor

En grundpelare i att marknadsföra Skåne internationellt är pressarbetet. Tourism in Skåne investerar stort i att få medial uppmärksamhet med fantastiska resultat. Mediabranschen har de senaste åren befunnit sig i en omställningsfas, som har inneburit fler digitala kanaler verkar över landsgränser. Det är inte längre bara nationella tryckta dagstidningar och magasin, som har störst genomslagskraft. Tourism in Skåne har tillsammans med våra partners därför ställt om pressarbetet; från print till ett digitalt fokus. Från förbestämda gruppreseprogram för journalister, till skräddarsydda, individuella resor.

Travel Trade

Tourism in Skåne bearbetar sedan många år resebranschen internationellt för att få upp Skånska upplevelser på ”hyllorna” i deras säljkanaler. På senare år har stora förändringar skett inom arrangörsledet. Fler tematiska och exklusiva upplevelser efterfrågas och de resor som tas fram, säljs ofta på flera marknader. I denna utveckling finns en stor möjlighet och potential för oss i Skåne.  

Always on – Annonsering och content

Eftersom våra mediesamarbeten lanseras under årets första del och av budgetskäl ofta är tidsbegränsade till ca 1-2 månader, kompletterar Tourism in Skåne med egen annonsering på Facebook/Instagram för att driva trafik till innehållet i andras kanaler efter kampanjens avslut på våra prioriterade marknader. 
Annonseringen matchas med, och riktas till målgrupper baserat på intresse, demografi (ålder, kön) och geografi. 
Dessutom annonserar vi året runt med Google Ads, genom att betala för synlighet av utvalda sökord (engelska), som matchar det innehåll vi har på visitskane.com, eller på visitsweden.dk/nl (danska och holländska). Detta för att fånga upp de som aktivt söker efter upplevelser i Sverige och Skandinavien.

Global content

För att komplettera innehållet som skapas av press, influencers eller andra onlinemedier, samt att förse externa säljkanaler samt egna kanaler med högkvalitativt innehåll tar Tourism in Skåne årligen fram texter, bilder och filmer. Dessa tillgängliggörs för tredje part som marknadsför Skåne. Innehållet som tas fram speglar Skånes varumärke och position inom våra fokusteman. 

Sidan uppdaterad 08 Jan 2020, kl 09:03