Hoppa till huvudinnehåll

Frågor om fakturering

Ska du fakturera oss? Här får du hjälp och instruktioner. Du kan även kontakta oss om du får problem eller har frågor.

Are you English-speaking? Find international instructions at the bottom of this page.

Alla fakturor som skickas till Tourism in Skåne ska skickas som e-fakturor. Tänk på att en faktura via mejl eller pdf inte är en e-faktura. Om din organisation har ett system för e-fakturor så kan ni använda det. Om ni inte har denna funktion erbjuder vi, genom InExchange, en helt kostnadsfri tjänst där du kan registrera dina fakturor, se instruktioner nedan.

Öppna InExchange-tjänsten för att påbörja registreringen.

Du behöver ange följande uppgifter när du ska fakturera oss:

Fakturadress

Tourism in Skåne AB
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

Övrig betalningsinformation

GLN: 7322733065716
Organisationsnummer: 556750-6398
VAT-nummer: SE556750639801

Fakturasupport

Om du har frågor kring fakturering, kontakta oss genom forumläret. Om du får frågor om InExchange-tjänsten, så ska du använda deras supportsystem.

Kontakta oss om du har frågor kring fakturering 

Dina personuppgifter samlas in och behandlas för det ändamål som beskrivs i formuläret. Här kan du läsa mer om dina rättigheter samt hur Tourism in Skåne hanterar personuppgifter.

There was some issue with your form submit

In order to successfully submit, you need to do the following

Sending invoices to us

Are you about to send us an invoice? This page includes support and instructions to help you along. You are welcome to contact us with problems or questions.

All invoices addressed to Tourism in Skåne must be sent as e-invoices. Please note that an invoice sent as a PDF via email is not considered an e-invoice. If your company has a business system with an electronic invoicing feature, you may use that. We use a standard called Svefaktura, the most common standard in Sweden. If your company does not use an electronic invoicing feature, we offer a free service called InExchange where you can register your invoices manually, see instructions below.

Open the invoicing portal to begin the registration.

The following information is needed in order to create an e-invoice:

Invoice adress

Tourism in Skåne AB
205 01 Malmö, Sweden
RS-ID/your reference, e.g 999999

Additional account information

GLN: 7322733065716
Company registration number: 556750-6398
VAT number: SE556750639801

Invoice support

In case of questions concerning invoices please send an email to tourism@skane.com. In case of questions concerning Inexchange please use the support button in the Inexchange portal.

Sidan uppdaterad 04 Feb 2020, kl 09:03