Hoppa till huvudinnehåll
Kor i vattenriket

Om Tourism in Skåne

Vårt uppdrag är att utveckla och marknadsföra destinationen Skåne

Tourism in Skåne arbetar med destinationsutveckling, marknadsföring och innovation

Vår verksamhetsidé går ut på att samordna marknadsföring och destinationsutveckling för en hållbar tillväxt i Skåne. Vi ska arbeta framtidsinriktat och omvärldsbaserat för att skapa värde för kommuner och besöksnäring.

Vårt erbjudande omfattar gemensamma insatser i syfte att bygga Skåne som en hållbar, näringslivsdriven och attraktiv destination. En viktig del handlar om att bygga upp och förmedla kunskap och inspiration.