Hoppa till huvudinnehåll
Inspektion av plantor i ett växthus

Om Tourism in Skåne

Vårt uppdrag är att utveckla och marknadsföra destinationen Skåne

Med ett utifrånperspektiv, både nationellt och internationellt, ska vi tillsammans med andra verka för att turismen och besöksnäringen stärks i Skåne. 

Vi gör det genom att vårda varumärket ”Skåne” så att det övergripande målet att stärka bilden av Skåne uppnås. Vi ska också främja en balanserad och hållbar tillväxt i den skånska besöksnäringen. Våra huvudsakliga insatser handlar om kunskapsspridning, destinationsutveckling, marknadsföring och gränsöverskridande innovation.  

Tourism in Skåne AB ägs, tillsammans med systerbolagen Event in Skåne AB, Invest in Skåne AB och Film i Skåne AB, av Business Region Skåne AB som är ett bolag i Region Skåne Holdings bolagskoncern.

Vårt kontor finns i Regionhuset i Malmö.

Ett strategiskt ansvar för destinationen

Turism är inte en enskild företeelse. När det kommer besökare till en plats påverkar det både platsen och de som bor där. Det kan skapa både möjligheter och utmaningar. Turism har potential att öka både livskvaliteten för de boende och attraktionskraften för såväl etableringar som inflyttning. Men för att verkligen bidra och göra positiv skillnad behöver turismen planeras och utvecklas som en integrerad del av samhällsbygget. Det är här en regional DMO (Destination Management Organisation) kommer in i bilden. En DMO har det strategiska ansvaret för att koordinera insatser på alla nivåer och få relevanta aktörer att dra åt samma håll.

Sidan uppdaterad 07 jul 2022, kl 13:28