Hoppa till huvudinnehåll
Vandrare vid Haväng i soluppgång

Nationellt ramverk för vandringsleder

Om projektet

Sverige har ett brett utbud av vandringsturism- och pilgrimsleder. Men de behöver göras mer tillgängliga både för nationella och internationella besökare. För att driva arbetet med att ta fram gemensamma standards och ett nationellt ramverk pågår ett projekt finansierat av både Tillväxtverket och Jordbruksverket.

Tourism in Skåne är projektägare och Visit Dalarna står för projektledning. Turistrådet Västsverige, Visit Värmland, Region Västerbotten och Linköpings stift ingår också i projektorganisationen. Detta innebär ett helt nytt sätt att arbeta tillsammans, och när genomförandefasen inleds (2021) kommer en organisering av hela landet att etableras. Även en rad nationella aktörer och organisationer knyts på olika sätt till projektet. Naturvårdsverket och Länsstyrelserna är exempel på några, liksom en rad branschorganisationer från besöksnäringen och aktörer som arbetar med landsbygdsutvecklingsfrågor (Naturturismföretagen, LRF, Svenska Turistföreningen med flera).

Målgrupper för projektet

Arbetet riktar sig primärt till regioner, kommuner och ledhuvudmän som ansvarar för vandringsturismleder runt om i hela landet. Projektet ska ge hela landet förutsättningar att arbeta med att harmonisera standards och regelverk kring allt ifrån skyltning till långsiktig förvaltning av vandringsturism- och pilgrimsleder.

Övergripande mål

Det övergripande målet med arbetet är att öka andelen internationella gästnätter i Sverige och därmed öka omsättningen och sysselsättningen hos besöksnäringens företag. Detta ska på sikt också bidra till att Sverige förstärker sin position som ledande naturturismdestination i världen.

I det nationella ramverk som projektet ska bygga upp kommer fokus att ligga på gemensam gradering, kategorisering, digitalisering och beskrivning av ledens beskaffenhet gentemot besökaren. Arbetet ska också leda till förslag på ledhuvudmannaskap som går att implementera i hela landet liksom hur lösningar kring långsiktig finansiering kan utvecklas.

Projektet, som pågår under tre år, finansieras genom ett unikt samarbete mellan Jordbruksverket och Tillväxtverket.

Loggor Tillväxtverket och Jordbruksverket

Vi som arbetar i projektet

Projekt | Visit Dalarna

Ulf Backéus

Ulf Backéus

Projektledare

E-post: ulf.backeus@visitdalarna.se

Tel: +46 10 600 29 33

Läs mer

Projekt | Region Västerbotten

Amanda Brännström

Amanda Brännström

Projektkoordinator

E-post: amanda.brannstrom@regionvasterbotten.se

Mobil: +46 70-544 57 33

Läs mer

Projekt | Visit Värmland

Andreas Norum

Andreas Norum

Projektkoordinator

E-post: andreas.norum@visitvarmland.se

Mobil: +46 54-776 60 06

Läs mer

Projekt | Pilgrimslederna

Eva Hagström

Eva Hagström

Projektkoordinator

E-post: eva.hagstrom@svenskakyrkan.se

Mobil: +46 730-64 58 02

Läs mer

Projekt | Turistrådet Västsverige

Johan Engström

Johan Engström

Projektkoordinator

E-post: johan.engstrom@vastsverige.com

Mobil: +46 31-81 83 19

Läs mer

Projekt | Tourism in Skåne

Kenneth Joelsson

Kenneth Joelsson

Projektkoordinator

E-post: kenneth.joelsson@skane.com

Tel: +46 40 675 37 19

Mobil: +46 72-4674509

Läs mer

Projekt | Tourism in Skåne

Katarzyna Mallenberg

Katarzyna Mallenberg

Projektekonom

E-post: katarzyna.mallenberg@skane.com

Tel: +46 40-675 34 95

Mobil: +46 725 97 26 88

Läs mer

Projekt | Tourism in Skåne

Sara Brynskog

Sara Brynskog

Projektkommunikatör

E-post: sara.brynskog@skane.com

Tel: +46 768 87 03 53

Läs mer

Styr- och referensgrupp

Till projektet knyts en referensgrupp, som syftar till att förstärka sakkunskap och nätverk. Gruppen ska tillsammans med arbetsgruppen ta fram förslag och bidra till implementeringen av arbetet. I referensgruppen finns representanter från följande organisationer:

  • Svenska turistföreningen (STF)
  • Naturturismföretagarna
  • Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
  • Svenska kyrkan
  • Lantmäteriet
  • Länsstyrelserna
  • Ledhuvudmän från de större lederna, Bergslagsleden och Skåneleden
  • Isälvsleden
  • Sveriges kommuner och regioner (SKR)
  • Naturvårdsverket

Det finns även en styrgrupp, som har ansvar för att rätt beslut fattas inom projektet. Styrgruppen ska även skapa förutsättningar för realisering och öppna dörrar till rätt kontakter.