Hoppa till huvudinnehåll
Familj vandrar i Fulltofta naturområde

Tourism in Skåne

Vi leder utvecklingen av varumärket Skåne till att bli Sveriges starkaste destinationsvarumärke.

Våra områden

Tourism in Skånes ambition är att vara en ledande destination management organisation med fokus på insatser, kunskapsskapande och kunskapsspridning mot utlandsmarknaderna. Vi vill på ett hållbart sätt öka antalet besökare till Skåne genom insatser inom utveckling och marknadsföring. Vår primära kund är besöksnäringen, och det arbete vi gör tillsammans ska leda till en attraktiv och tillgänglig destination för besökarna.

Symbol för statistik

Ta del av statistik, analys och trender

Det går bra för Skåne. Gästnätterna ökar och vi slår nya rekord. Framför allt är det utlandsmarknaderna som ökar, och det är utanför traditionell säsong som vi ser förändring.

I vår interaktiva rapport får du en snabb överblick över Skånes utveckling. Du kan också fördjupa dig i gästnattsutvecklingen i din kommun. För hotellmarknaden finns det mer detaljerad statistik än för andra boendeformer. Här hittar du information kring tillgänglig kapacitet, snittpriser per natt och mycket annat. Vi delar också med oss av spännande trender som påverkar besöksnäringen.

Facebooksida

Följ oss på Facebook

Håll dig uppdaterad på intressanta nyheter, tips och inspiration genom att följa oss på Facebook!

Kile hoppar från badbrygga

Håll koll på omvärlden

Vilka trender kommer att påverka vår verksamhet? Vad styr besökarnas beteende i framtiden? Hur ska vi förhålla oss till den snabba tekniska utvecklingen? Frågorna är många och stora. Här samlar vi inspiration och spaningar som kan hjälpa oss att navigera rätt!

Skylt med texten Digital Solutions

Verktygslåda för dig inom besöksnäringen

Här hittar du konkreta råd, checklistor och guider. Det kan handla om hur du ska ta ägarskap om din produkt på TripAdvisor, vad du kan tänka på för att arbeta mer hållbart eller hur du anpassar ditt erbjudande för utländska besökare. 

Hållbarhetsfolder omslag

Hur ska Skåne bli Sveriges mest hållbara destination?

Vi ger konkreta råd och tips kring arbetet med att integrera hållbarhet i verksamheten. Du kan också höra hur andra har gjort för att utveckla sina erbjudanden.

Pågående projekt

En del av vår verksamhet drivs i projektform, med extern finansiering. Här kan du läsa mer om våra pågående projekt.

Barn leker med vattenpump

Beyond the Future

Hur skapar vi en upplevelse inom mat, dryck och boende i naturen i framtiden? Hur vill vi äta, bo och sova? Projektet Beyond the Future ska föra samman andra branscher med besöksnäringen i syfte att skapa nya innovationer.

Läs mer

Matevenemang

The Gastrolution of Skåne

The Gastrolution of Skåne är ett tre-årigt projekt som syftar till att göra lokala mat- och dryckesevenemang i Skåne mer tillgängliga och attraktiva för den internationella besökaren genom digitalisering och marknadsföring.

Läs mer om Gastrolution

rapsfält

Competence Academy Public Sector (CAPS)

Genom "Competence Academy – Public Sector”(CAPS) kommer kunskapshöjande kurser, utbildningar och seminarieserier erbjudas deltagande organisationer. Insatserna ska stärka och utveckla kompetenser kopplat till nya roller och funktioner anpassat till omvärldens krav. Allt med det gemensamma målet att utveckla Skåne till en destination i framkant.

Läs mer om CAPS

Skylt Digital Solutions

Digital Labs

Digital Labs ger besöksnäringen möjlighet att utveckla och testa idéer med utgångspunkt i ny digital teknik.

Läs mer om Digital Labs

Tumlarsafari Kullaberg

Hållbar utveckling för natur- och kulturprodukter i Skåne (HPU)

Tillväxtverket har beviljat 40 miljoner från Nationella regionalfondsprogrammet till åtta svenska destinationer och Skåne är en av de regioner som har valts ut. Fram till hösten 2019 kommer cirka 8,2 miljoner satsas på att utveckla och arbeta fram ett ökat utbud av upplevelser för kultur- och naturintresserade besökare från andra länder.

Läs mer om HPU