Hoppa till huvudinnehåll
Ikoner som representerar digital närvaro. Illustration.
Digital närvaro

Hemsida

Hemsidan är navet i all digital marknadsföring. Sociala medier, nyhetsbrev och annonser leder trafik till webbplatsen. Här skapas affären!

Det första intrycket av hemsidan är därför viktigt för era besökare och i förlängningen också er verksamhet.

Hemsidan ska vara den samlingsplats där man ska kunna hitta inspiration och information om er och era tjänster. Vi utgår här från att ni redan har en färdig hemsida eller har påbörjat bygget och ger här några tips för att hjälpa er att utveckla den.

Det allra viktigaste är att du skapar dig en förståelse för dina besökares behov.

För bästa möjliga förutsättningar rekommenderar vi att börja med att ta fram en tydlig strategi för att därefter designa och strukturera din hemsida och dess innehåll. Sista steget är att lära dig hur du får din hemsida att skapa affärsnytta och hur du kan göra för att utvärdera den genom att skapa mätbara digitala mål.

De tips och tricks som presenteras nedan följer processens kronologiska ordning. 

Webbstrategi

För att ni ska kunna skapa en hemsida som speglar er verksamhets visioner och mål rekommenderar vi att ni först har en klar bild av vad ni vill uppnå med den. Detta kan ni komma fram till genom att göra en nulägesanalys.

 • Börja med att studera och analysera både din och liknande verksamheters hemsida. Hur ser din hemsida ut och hur skiljer den sig från andra verksamheter med liknande tjänster? Hittar du andra hemsidor att inspireras av?
 • Hur har ni arbetat med den tidigare? Vad har fungerat bra respektive mindre bra?
 • Vad frågar dina kunder ofta om? Är detta saker som kan lyftas än tydligare framöver?
 • Hur vill ni arbeta med er hemsida i framtiden och vilken funktion vill ni att den ska fylla?

När du fått koll på utgångsläget är det dags att börja fundera vidare över grunderna utifrån följande frågor: 

 • Vad är syftet med er hemsida? Vad vill du att besökarna ska göra? Ska er hemsida exempelvis vara inspirerande eller resultera i fler bokningar av era tjänster?
 • Vilken eller vilka målgrupper vill ni nå? Vem är det som köper dina produkter?
 • Hur ser ditt erbjudande ut? Vad är det som gör dig unik och eftertraktad på marknaden? Sammanfatta det och använd det som utgångspunkt för vidare arbete. 
   

Driv trafik till sajten

Att ha en användarvänlig hemsida är ett bra steg för att få användare att komma tillbaka, men det räcker inte för att öka din trafik.

 • Arbeta med SEO: sökordsoptimering för att få din webbplats att synas högre upp i sökningar i olika sökmotorer. Här finns en gudie för dig som vill arbeta vidare med sökordsoptimering.
 • Hänvisa till din hemsida från andra forum, såsom ditt Instagramkonto, Facebook, TripAdviser och YouTube. 
 • Google Ads gör att du kan annonsera direkt i Google. Dina annonser visas bara för de potentiella kunder som aktivt söker efter det du erbjuder. Eftersom du bara betalar för de klick du får på din annons kan det vara ett kostnadseffektivt sätt att nå din specifika målgrupp. 
 • Nyhetsbrev gör att du snabbt kan nå ut till obegränsat antal prenumeranter till en låg kostnad. Med nyhetsbrev kan du enkelt mäta responsen och innehållet kan anpassas efter din specifika målgrupp. Förutom att dra fler besökare till din hemsida ger mejlutskick dig möjlighet att stärka ditt varumärke och att bygga lojalitet med kunderna. 
 • Placera ut relevanta länkar. Länkar gör Google mer uppmärksam om din webbplats. Så länge länkarna är av relevans kan de vara både interna och externa. Se gärna till att andra hemsidor länkar. Akta dig dock för att placera ut verkningslösa länkar eller länkar som inte är relevanta för ditt innehåll. Sådana länkar stjälper mer än vad de hjälper. 

Utvärdera och analysera

Utvärdering är viktigt! Utan uppföljning vet du inte vad dina insatser ger och i vilken riktning din hemsida tar dig. För att utvärdera din webbnärvaro använder du dig av nyckeltal, så kallade KPI (Key Performance Indicator). Nyckeltalen hjälper dig att mäta utfall och effektivitet av dina insatser. 

Det finns olika sätt att använda sig av nyckeltal. Du kan mäta din sökordsoptimering (SEO), sökordsmarknadsföring (SEM), sociala medier och dina eventuella nyhetsbrev. För att mäta trafik till och användares beteende på din hemsida kan du använda dig av gratisverktyget Google Analytics.

Analytics samlar in data om aktiviteten på din hemsida som du kan använda för att förbättra den för användaren. Det kan vara lite klurigt att koppla Google Analytics till din hemsida beroende på vilket hemsideverktyg du använder. Använder du dig av WordPress så finns det färdiga plugins att installera men annars kan det vara så att du behöver lägga in ett spårnings-id direkt i koden för att komma igång. Det kan också göras via Google Tag Manager. 

Tänk på att Google Analytics värld är digital och inte tar hänsyn till det som händer i vår fysiska värld. Du behöver själv göra analysen och tänka på vad som kan påverka siffrorna i analysverktyget. Det går inte heller att få svar på varför något är som det är eller hur våra besökare känner för det vi gör. 

Innan du kan använda dig av verktyget måste du skapa ett konto. När du gjort det så behöver du registrera en egendom i ditt konto. En egendom representerar din webbplats och det är här datan samlas. Sedan ställer du in en rapportvy. Här lägger du även till filter för datan som samlas in. Du vill till exempel sortera bort den interna trafiken, det vill säga företagets interna IP-adresser, och det gör du genom att lägga till ett filter. Det lättaste är att följa Googles egna instruktioner för hur du ska göra: 

Kom igång med Analytics

Lär dig hitta i Analytics

Support för Analytics

Tillväxtverket

Sidan uppdaterad 07 feb 2022, kl 13:40