Hoppa till huvudinnehåll

Faktura och betalning (invoice)

Alla fakturor som skickas till Tourism in Skåne ska skickas som e-fakturor. Tänk på att en faktura via mejl eller pdf inte är en e-faktura.

Om din organisation har ett system för e-fakturor så kan ni använda det. Om ni inte har denna funktion erbjuder vi, genom InExchange, en helt kostnadsfri tjänst där du kan registrera dina fakturor, se instruktioner nedan.

Öppna InExchange-tjänsten för att påbörja registreringen.

Du behöver ange följande uppgifter när du ska fakturera oss:

Fakturadress

Tourism in Skåne AB
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

Övrig betalningsinformation

GLN: 7322733065716
Organisationsnummer: 556750-6398
VAT-nummer: SE556750639801

Fakturasupport

Frågor gällande fakturor, var god maila: tourism@skane.com. Om du får frågor om Inexchange-tjänsten, var vänlig och använd deras supportsystem.

Instruktion

Instruktion

Invoices and payment

All invoices addressed to Tourism in Skåne must be sent as e-invoices. Please note that an invoice sent as a PDF via email is not considered an e-invoice.

If your company has a business system with an electronic invoicing feature, you may use that. We use a standard called Svefaktura, the most common standard in Sweden. If your company does not use an electronic invoicing feature, we offer a free service called InExchange where you can register your invoices manually, see instructions below.

Open the invoicing portal to begin the registration.

The following information is needed in order to create an e-invoice:

Invoice adress

Tourism in Skåne AB
205 01 Malmö, Sweden
RS-ID/your reference, e.g 999999

Additional account information

GLN: 7322733065716
Company registration number: 556750-6398
VAT number: SE556750639801

Invoice support

In case of questions concerning invoices please send an email to tourism@skane.com. In case of questions concerning Inexchange please use the support button in the Inexchange portal.

Instructions

Instructions