Hoppa till huvudinnehåll
Skanör, badhytter

Modellen Travel cycle

Vi utgår ifrån modellen Travel Cycle för att säkerställa att resenären står i fokus. Modellen består av sex faser som kan avlösa varandra i ett evigt kretslopp. I varje fas finns det tydliga uppgifter att arbeta med för oss som marknadsför och utvecklar destinationen.

Faserna delas in i Drömma, Inspireras, Söka information, Planera - boka - uppleva, Planera på plats samt Reflektera - dela - minnas. Faserna kan avlösa varandra i olika ordning och en resenär växlar lätt mellan dem. Nedan beskriver vi vad som är viktigt att tänka på och arbeta med för varje fas.

Heléne Östberg, vår marknadschef berättar i tre korta filmer om passiva-, aktiva-, upplevelse- och minnas tillbaka- faserna.

Intro

travel cycle

Drömma

I den passiva drömfasen letar man inte aktivt efter en resa eller upplevelse, men en artikel, video eller ett inlägg på sociala medier kan få resenären att drömma om en semester. Här skapas en urvalslista, oftast omedvetet av önskvärda destinationer eller reseanledningar. 

Viktigt i denna fas:

 • Att bygga kännedom och attraktion om destinationen/reseanledningen till potentiella besökare.
 • Att säkerställa lättillgängligt och attraherande content som tilltalar potentiella besökare. 
 • Att besökare i Skåne delar med sig av sina upplevelser så att destinationen/reseanledningen marknadsförs i deras nätverk. 

Inspireras

I inspirationsfasen går besökaren från att drömma till att konkret söka information om olika resmål. Råd från vänner och familj spelar en viktig roll i denna fas. Inspiration kan också sökas online via sökmotorer och sociala medier. 

Viktigt i denna fas:

 • Bra placering i sökmotorerna.
 • Lättillgängligt och attraherande content (bilder, videos, artiklar, bloggposter osv.) som tilltalar dem som överväger att resa till Skåne. 

Leta/planera

I den aktiva planeringsfasen börjar resenären samla information om olika destinationer utifrån sin urvalslista. Oftast övervägs minst två destinationer här. Via Google och resebokningsplattformar undersöks rekommendationer, priser och utbud av upplevelser. Hur väl dessa verkar stämma överens med resenärens förväntningar på destinationen spelar stor roll i jämförelsen. 

Viktigt i denna fas är:

 • Triggers som konverterar attraktionen till en besöksintention.
 • Relevant och trovärdigt innehåll synligt i sökmotorer.
 • Engagerande och målgruppsanpassat innehåll som övertygar och tar bort eventuella tvivel om destinationen. 
 • Att negativa omdömen har blivit bemötta på ett konkret och professionellt sätt.

Boka

Resenären gör nu sin bokning. Bokningen görs ofta genom digitala bokningsportaler. 

Viktigt i denna fas:

 • Tillgängliga och kvalitetssäkrade produkter.
 • Attraktiva, utförliga och trovärdiga produktbeskrivningar.
 • Mobilanpassade och användarvänliga bokningslösningar.

Upplevelsen på plats

travel cycle

Uppleva/planera på plats 

I denna fas har resenären anlänt men vanligtvis är inte hela vistelsen planerad. Erfarenheter delas på sociala medier och letandet efter aktiviteter fortsätter online. Vad kan upplevas på vägen, vad ska man göra när det regnar, vad kan man äta till lunch är exempel på frågor som kan ställas. Enligt Google använder hälften av alla resenärerna smartphones under resan, och många gör även bokningar via telefonen.

Viktigt i denna fas:

 • Att leverera besöksservice.
 • Ett always-on värdskap.
 • Att underlätta delning av upplevelser.
 • Minska stress och maximera nöje för resenären.
 • Målgruppsanpassade erbjudanden.

Minnas tillbaka

travel cycle

Reflektera/dela/minnas

Efter resan kommer minnesfasen då besökaren delar sina semesterminnen med familj och vänner samt reflekterar över sin upplevelse och vad som var bra och dåligt. Om resan blev lyckad finns det ett tillfälle att bygga ett långsiktigt förhållande mellan resenären och destinationen. Då kan resenären bli en främjare av destinationen gentemot andra.

Viktigt i denna fas:

 • Att resenären påminns och inspireras.
 • Att uppmuntra resenären till att lämna omdömen och dela med sig.
 • Att få nöjda kunder att komma tillbaka.

Sidan uppdaterad 12 May 2020, kl 09:03