Hoppa till huvudinnehåll

Jobba vidare med TripAdvisor

Känner du redan till TripAdvisor? Ditt företag finns redan med i listningen och är uppdaterat med all nödvändig information? Du kanske till och med har tagit kontroll över ägarskapet av din produkt? Då kommer här några tips på hur du kan fortsätta jobba vidare med TripAdvisor för att optimera din synlighet i världens största resekanal.

Först lite bakgrund...

I takt med att vi blir alltmer globaliserade genom den fria rörligheten blir vi även mer digitaliserade. Vi använder oss av internet för att utforska den obegränsade mängden destinationer som finns och dokumenterar sedan gärna själv våra vistelser online. 80 procent av alla människor som söker information gör detta först genom att surfa på nätet. Det stora informationsflödet som internet har gett upphov till har inneburit att andra människor påverkar oss i våra val. 73 procent av alla resenärer inspireras av andra resenärers bilder och låter dessa vägleda dem i deras val av destination, hotell och restaurang.

Se fler insikter och statistik om TripAdvisor

Vi lever i en digitaliserad värld där vår närvaro på plattformar online blir mer och mer avgörande vare sig vi är resenärer som söker oss till den typiska skånska restaurangen eller om vi är entreprenörer som vill få resenärer att söka sig till oss. Det är här TripAdvisor kommer in och kan hjälpa dig att ta kontroll. Följ dessa steg:

OBS! För att kunna börja ta kontroll över ditt rykte på TripAdvisor så bör du först registrera ditt företag, uppdatera den information som finns om din produkt och ladda upp nya bilder. 

TripAdvisor Insikter

Fyra steg

Har du fullföljt alla steg och hade velat ta del av fler förmåner?

Då finns möjligheten för dig som är en boendeanläggning att ta del av TripAdvisor Business Advantage som genom en avgift utvidgar dina möjligheter att bygga din digitala strategi på TripAdvisor.

Video: Hantera ditt rykte

I denna video får du tips från TripAdvisor på hur du hanterar ditt rykte, så kallat Reputation management. 

Video: Hantera ditt rykte

Vill du veta mer? Kontakta gärna Angelica

Affärsutveckling

Angelica Gustafsson

Angelica Gustafsson

Affärsutvecklare digitalisering

E-post: angelica.gustafsson@skane.se

Tel: + 46 40-675 34 57

Mobil: + 46 72 469 35 27

Läs mer