Hoppa till huvudinnehåll

Hur påverkas vi av automatiseringen?

World Economic Forum talar om den stundande fjärde industriella revolutionen som kommer göra det digitala till det normala och sudda ut gränsen mellan människa och maskin.

För besöksnäringen kan detta få enorma konsekvenser. Artificiell intelligens har potentialen att ta över stora delar av kundkontakten och robotiserade maskiner skulle kunna utföra många av de mindre komplicerade rutinarbetsuppgifter som är vanliga i besöksnäringen. Trender pekar på att mellan 10 – 50 % av alla jobb i länder med utvecklad ekonomi skulle kunna ersättas med en automatiserad lösning på sikt. En svår omställning för många vars yrkesroller automatiseras är att vänta. Men det är också viktigt att komma ihåg att skiftet innebär att människor istället kan utföra mer meningsfulla sysslor och att det kommer att finnas ett behov av nya arbetsuppgifter och yrken.

Ser man till transportindustrin så är de självkörande fordonen på väg att bli så bra att de kan lanseras på bred front, vilket skulle kunna revolutionera sättet vi förflyttar oss på. Det är inte helt självklart när eller ens om vi kommer att få ett automatiserat transportflöde men det är värt att tänka på hur det scenariot skulle påverka besöksnäringen.

Alla jobb kommer alltså inte att försvinna. Personlig service skulle till exempel i framtiden kunna bli en tjänst som förknippas med lyx istället för att vara en självklarhet, om det inte redan är så. Det kommer ju alltid att behövas en människa som får komma till undsättning när maskinerna krånglar.

Utvalda spaningar

Hotell vill anställa robotar!
En självkörande framtid? – Ericsson tar tempen på konsumenternas inställning till autonoma fordon

Tankeväckande frågor

  • Hur ser din personalstyrka ut år 2025?
  • Hur många av dina egna arbetsuppgifter kan automatiseras?