Hoppa till huvudinnehåll
bakgrund

Indikatorer för coronakrisen

Här samlar vi statistik om hur det ser ut för besöksnäringen i Skåne till följd av Covid-19.

Som indikator för besöksnäring används här ofta näringsgren Hotell och restaurang, men det är viktigt att poängtera att denna näringsgren inte alls fångar in hela besöksnäringen. Det är dock den SNI-kod i den offentliga statistiken som bäst beskriver besöksnäringen och får ses just som en indikator.

Bilderna uppdateras med olika intervall baserat på när statistiken uppdateras, senaste uppdateringsdatum uppges under respektive bild.

1. Beläggningsgrad

Beläggningsgrad

Bild 1: Beläggningsgraden visar hur stor andel av tillgänglig hotellkapacitet som använts varje dag. Den undre grafen visar den dagliga förändringen mot samma dag föregående år.

2. Konkurser

konkurser i skåne

Bild 2: Antalet anställda som drabbats av konkurser och antalet konkurser är hämtat från tabellen Konkurser efter region, näringsgren SNI 2007 i SCBs statistikdatabas. Båda graferna visar antal per månad.

3. Korttidsarbete

Korttidsarbete

Bild 3: I denna tabell går det att se antalet personer som påverkas av beviljade ansökningar om korttidsarbete (tidigare kallat permitteringar) fördelat på bransch i Skåne och Sverige totalt.

4. Varsel

varsel om uppsägning

Bild 4: Antalet personer berörda av varsel om uppsägning per näringsgren och region är en tillfällig statistik som Arbetsförmedlingen gör tillgänglig. Siffrorna är preliminära och kan komma att justeras.

Länkar till ytterligare information om hur Covid-19 påverkar turismen och besöksnäringen:

Länkarna öppnas i detta fönster.