Hoppa till huvudinnehåll

Automatiseringen stundar

Alla yrken som kan automatiseras, kommer att automatiseras. Den tekniska revolutionen kommer att påverka dig med. 

Exakt hur den tekniska utvecklingen kommer att se ut är oerhört svår att förutspå men vi vet att förändringen sker exponentiellt i en rasande fart. World Economic Forum talar om den stundande fjärde industriella revolutionen som kommer göra det digitala till det normala och sudda ut gränsen mellan människa och maskin. För besöksnäringen kan detta få enorma konsekvenser.

Artificiell intelligens har potentialen att ta över stora delar av kundkontakten och robotiserade maskiner skulle kunna utföra många av de mindre komplicerade rutinarbetsuppgifter som är vanliga i besöksnäringen. Trender pekar på att mellan 10 och 50% av alla jobb i länder med utvecklad ekonomi skulle kunna ersättas med en automatiserad lösning på sikt.

Kairos Future har på uppdrag av BFUF kikat på framtidens kompetensbehov inom besöksnäringen och kommer bland annat fram till att de traditionella branschjobben kommer att minska mot 2030 och att lågutbildade samt ungdomar ligger i störst farozon. Kairos sammanvägda prognos för automatiseringsgraden för befintliga jobben ligger i spannet 25-60 %. En svår omställning för många vars yrkesroller automatiseras är att vänta. Men det är också viktigt att komma ihåg att skiftet innebär att människor istället kan utföra mer komplicerade och kvalificerade sysslor och att det kommer att finnas ett behov av nya arbetsuppgifter och yrken. 

Ser man till transportindustrin så är de självkörande fordonen på väg att bli så bra att de kan lanseras på bred front, vilket skulle kunna revolutionera sättet vi förflyttar oss på. Det är inte helt självklart när eller ens om vi kommer att få ett automatiserat transportflöde men det är värt att tänka på hur det scenariot skulle påverka besöksnäringen. 
Alla jobb kommer alltså inte att försvinna. Personlig service skulle till exempel i framtiden kunna bli en tjänst som förknippas med lyx istället för att vara en självklarhet, om det inte redan är så. Det kommer ju alltid att behövas en människa som får komma till undsättning när maskinerna krånglar.

Utvalda spaningar

The no-collar workforce – Deloitte spanar mot hur människa och maskin kan verka i symbios

Genombrott för flygande bilar?

Tankeväckande frågor

Hur ser din personalstyrka ut år 2025? 
Vad i din vardag kan automatiseras och frigöra tid för annat?
 

Robot