Hoppa till huvudinnehåll

Att dela är det nya svarta

Delningsekonomin påverkar i allra högsta grad resebranschen. Delningsekonomin har på allvar slagit sig in i besöksnäringen och väckt stor uppmärksamhet.

Det traditionella enskilda ägandet utmanas av idén om ett gemensamt ägande och peer-to-peer-uthyrning, istället för säljare och köpare har du leverantörer och användare och istället för ägarskap så köper du tillgång. Delningsekonomin kan tänkas locka fler att resa eftersom det kan vara billigare och/eller mer hållbart. 

Flaggskeppsföretaget Airbnb ökar dagligen antalet listningar världen över och prognoserna ser generellt starka ut, PwC talar om en tjugo gånger så stor omsättning mot 2025 för den samlade delningsekonomin till en förväntat omsättning på 570 miljarder euro. Men de samhälleliga institutionerna har svårt att hänga med i tillväxttakten och har svårt att förhålla sig till inkomster som tjänats på uthyrning och delning; var sätter man egentligen gränsen och hur kontrollerar man? The Baker Institute i USA har spånat på förhållningssätt till branschen och föreslår både förenkling och hårdare tag i beskattningsfrågor.  Ur ett besöksnäringsperspektiv kan man fråga sig hur man ska förhålla sig till det utspädda värdskapet som förflyttas från proffs till privatpersoner.

Om vi uppehåller oss vid besöksnäringsperspektivet är det även intressant att följa om, och i så fall hur, företag som Airbnb konkurrerar med den traditionella boendeuthyrningssektorn och hur kundpreferenserna kommer att utvecklas. Det är ett faktum att delningsekonomin är här för att stanna, på gott och ont, och kanske är det så att de som arbetar med destinationer behöver bredda sitt perspektiv och söka samarbete med delningsekonomin för att kunna erbjuda ett diversifierat utbud och täcka ”vita fläckar” på destinationen i ett försök att kunna konkurrera i en allt mer globaliserad värld.

Men den storskalig privat uthyrningsverksamhet är inte oproblematisk och ett flertal initiativ för att hejda utvecklingen har startat. En väldigt konkret påföljd av den växande delningsekonomin är försvagandet av offentlig statistik på grund av brister och oklarheter i inrapporteringsskyldighet. Hur ska traditionella boendeanläggningar benchmarka sig mot konkurrenter i delningsekonomin och hur ska de regionala turistorganisationerna kunna leverera beslutsunderlag om inkvarteringsstatistiken inte fångar upp peer-to-peer-uthyrning? 

Utvalda spaningar

Airbnb's produktkatalog Upplevelser växer stadigt och ska etableras på allt fler marknader de kommande åren. Sverige har en del upplevelser uppe redan!
World Economic Forum granskar delningsekonomin kritiskt
UNWTO hyllar Airbnb som en lösning för hållbar turism 

Tankeväckande frågor

Hur kan man arbeta med delningsekonomin för att bredda utbudet och förhöja upplevelsen?
Är delningsekonomin ett hot eller en möjlighet för din verksamhet?

Kajaker