Hoppa till huvudinnehåll
kanot på Ivösjön

Hållbar utveckling för natur- och kulturprodukter i Skåne

I det nyligen avslutade projektet Hållbar produktutveckling för natur- och kulturturism i Skåne har ett 40-tal företag deltagit och genomgått en produktutvecklingsprocess. Syftet var att utveckla utbudet av produkter för kultur- och naturintresserade internationella besökare med fokus på ledbaserad turism. Projektet drevs av Tourism in Skåne och samfinansierades av Tillväxtverket, STF och Region Skåne/Regional Utveckling och Kultur i Skåne.

Projektet bestod av två produktutvecklingsprocesser. Hösten 2017 genomfördes den första, med cykelleden Sydostleden i fokus. Företagen som deltog var mycket nöjda och processen resulterade i flertalet nya produkter som nu är bokningsbara internationellt. Den andra produktutvecklingsprocessen startade under hösten 2018 och fokuserade på utveckling av vandringsprodukter i hela Skåne. Arbetet med att utveckla produkter påbörjades i oktober 2017 och avslutades i februari/mars 2019. 

Vad erbjöds deltagarna?

Det är stor efterfrågan på hållbara produkter inom cykel- och vandringsturism. För att öka kunskap inom dessa områden erbjöds företagen:

  • Stöd i produktutveckling
  • Individuell coachning 
  • Kunskap om: hållbart företagande, målgrupp och marknad, utländska besökare, samt digital närvaro för ökad synlighet och försäljning
  • Lärandenätverk med andra företagare

Produktutvecklingsprocessen genomförandes i samverkan med utbildade coacher, och fokuserade på:

  • Affärsmässighet som exempelvis prissättning, paketering, bokningsvillkor, Travel Trade
  • Marknadsföring, presentation av företag och produkt, storytelling
  • Digitala och analoga distributionskanaler
  • Marknads- och kundkunskap
  • Kvalitetssäkring och kundfeedback
  • Hållbarhet utifrån ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt perspektiv

Vi ingick i projekt-teamet

Projekt

Fredrik Albihn

Fredrik Albihn

Projektledare HPU

E-post: fredrik.albihn@skane.com

Tel: +46 40-675 36 73

Mobil: + 46 725-97 23 29

Läs mer

Strategisk kommunikation

Sofia Fagerkvist Inestam

Sofia Fagerkvist Inestam

Kommunikatör (föräldraledig)

E-post: sofia.inestamfagerkvist@skane.com

Tel: 46 40-675 34 27

Mobil: + 46 725 97 25 45

Läs mer

Projekt

Katarzyna Mallenberg

Katarzyna Mallenberg

Projektekonom

E-post: katarzyna.mallenberg@skane.com

Tel: +46 40-675 34 95

Mobil: +46 725 97 26 88

Läs mer

Med finansiering från


Logotyp: Med finansiering av Tillväxtverket

Hållbar utveckling av metoder för produkt- och tjänsteutveckling inom natur- och kulturturism i Skåne är ett projekt som drivs av Tourism in Skåne och samfinansieras av Tillväxverket, STF och Region Skåne/Regional Utveckling och Kultur i Skåne. Projektets syfte är att utveckla utbudet av produkter för kultur- och naturintresserade internationella besökare med fokus på ledbaserad turism.