Hoppa till huvudinnehåll
Två kvinnor i möte vid ett bord

Crisitivity

Ett projekt för framtidens hållbara mötesbransch

Nu skapar vi förutsättningar för en mer konkurrenskraftig och innovativ mötesbransch med bättre motståndskraft mot omvärldsförändringar.

Vardagen det senaste året har präglats av digitala möten, breakout rooms och att trycka på unmute. Mötesanläggningarna har ekat tomma och byttes i stället ut mot hemmakontor vilket har drabbat mötesbranschen hårt. Men i kriser föds ofta innovationer och kreativitet. Det är syftet med Crisitivity.

Precis som namnet antyder så syftar projektet på den kreativitet som kan födas ur en kris. 

Projektet finansieras av medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden, genom Tillväxtverket.

Projektet medfinansieras av Tourism in Skåne AB som är projektägare, Almi Företagspartner Skåne AB, i form av resurser för kartläggning och coaching av företag. Även Svenska Möten och Skånska Möten går in i projektet, genom koordinering av medlemsföretag, kunskapsöverföring och aktivt deltagande i styrgruppen för projektet. 

Logotyp Europeiska Regionala Utvecklingsfonden

Vem kan vara med?

Projektets insatser vänder sig primärt till skånska mötes- och konferensanläggningar som är medlemmar i Skånska möten och Svenska möten. 

Boostaktiviteter är öppna även för skånska företag som inte är medlemmar men som har anknytning till mötesbranschen. 

För att ta ett steg till och vara med i affärsutvecklings- och innovationsdelarna behöver företaget skriva under gällande försumbart stöd och i vissa fall kommer det även krävas en avsiktsförklaring. 

Projektets kunskapsbank är öppen för alla att ta del av. 

Boka gärna in ett första möte (30 min) med rådgivarna på Almi för att gå igenom behov och vad som passar bäst för er. 
Här kan du boka in ditt möte med Almi på en tid som passar dig.

Projektets fokusområden och erbjudande

Projektets övergripande fokusområden: Nya kundbeteenden, Cirkulära affärsmodeller och Digitala möjligheter.

Utvecklingskedja

Projektets erbjudande utgår från en kedja med delar av kompetensinsatser där företag inom mötesbranschen kan utveckla sina verksamheter genom att nyttja delar av, eller hela erbjudandet. 

Boost  –  Inspireras och nätverka. 
Omställning – Utveckla företaget.  
Verkstad  –  Utforska nya lösningar, omställningsinsatser och affärsutveckling för ditt företag.

Analys och rapporter

En stor insats i projektet Crisitivity kommer att röra analyser, trender och kunskapsöverföring. I kunskapsbanken kan du hålla dig uppdaterad och ta del av guider, webinar och nyhetsbrev med spaningar.

Två analysområden som kommer studeras närmare är cirkularitet och förändrat kundbeetende. Det är två spännande och viktiga områden för mötesbranschen att hålla sig uppdaterad inom. Fyra olika rapporter kommer besvara frågor av slaget: 

  • Vad är värdet med det fysiska mötet? 
  • När är det viktigt att mötet sker på plats? 
  • Hur förändras synen på möten, affärsresor, konferenser? 
  • Hur kan cirkulära affärsmodeller för mötesbranschen se ut?
  • Vilka möjligheter och hinder finns?
  • Vilka områden är det viktigast att arbeta med från ett hållbarhetsperspektiv?

Syftet med rapporterna är att skapa en bättre förståelse för framtidens förutsättningar och släcka kunskapstörsten. Underlaget kommer även användas i övriga aktiviteter i Crisitivity och paketeras till kunskapspaket i kunskapsbanken.

logotyper partners

Sidan uppdaterad 25 Nov 2021, kl 14:02