Hoppa till huvudinnehåll
Vandrare

Competence Academy – Public Sector

Genom "Competence Academy – Public Sector” (CAPS) erbjuds kunskapshöjande kurser, utbildningar och seminarieserier till deltagande organisationer. Insatserna ska stärka och utveckla kompetenser kopplat till nya roller och funktioner anpassat till omvärldens krav. Allt med det gemensamma målet att utveckla Skåne till en destination i framkant.

Europeiska Socialfonden (ESF) har beviljat medel för projektet, som syftar till att identifiera kompetensbehovet hos medverkande lokala och regionala turism- näringslivs och tillväxtorganisationer. Tourism in Skåne leder arbetet och ett 30-tal kommuner samt 4 regionala utvecklingsaktörer deltar i projektet.

Vad har gjorts?

Under 2019 har ett varierat utbud av kompetenshöjande insatser erbjudits inom flera olika områden. De kurser som erbjudits är framtagna för att fylla de behov som framkom i den kompetenskartläggning av deltagarna och nulägesanalys som gjordes i början av projektet. Under februari genomförs de sista aktiviteterna och projektet avslutas i mars 2020.  

De områden som insatserna rört sig inom är:

  • Coacher – digitala, värdskap och affärsutveckling
  • Besöksnäringen ur ett samhällsbyggande perspektiv
  • Hållbart ledarskap och medarbetarskap 
  • Omvärld och analys
  • Framgångsexempel nationellt och internationellt

Är du deltagare tar du del av alla aktiviteter via Lärplattformen. Saknar du dina användaruppgifter hör av dig till johan.merlo@skane.com. Till Lärplattformen.

Bakgrund till projektet

Digitalisering och automatisering innebär förändringar för de offentligas roll i värdskap och information. Förändringarna kräver nya kompetenser, nya yrkesroller samt nya innovativa modeller för hur kommunerna i samverkan med andra kan hitta gemensamma lösningar kring värdskap, företagscoaching och utvecklingsarbete.

Den långsiktiga tillväxtstrategin för besöksnäringen i Skåne, Collaborative Tourism 2020 samt framtidsstudien ”Framtidens innovativa värdskap” (Kairos Future) tydliggör att teknikutvecklingen och digitaliseringen har och kommer att få stort inflytande på hur kunder och konsumenter söker information och vägledning samt hur företagens möjligheter ett agera på en global arena har och kommer att förändras.

Deltagare har ordet

Vi ställde några korta frågor till deltagarna i blocket "Besöksnäringen ur ett planeringsperspektiv".

Deltagare har ordet

Ladda ner sammanfattning av projektet

Beskrivning Filtyp Ladda ner direkt
Sammanfattning av CAPS pdf

Vi ingår i projekt-teamet

Projekt

Caroline Forsnor

Caroline Forsnor

Projektledare CAPS

E-post: caroline.forsnor@skane.com

Tel: +46 40-675 35 33

Mobil: +46 724-69 37 70

Läs mer

Projekt

Johan Merlo

Johan Merlo

Koordinator CAPS

E-post: johan.merlo@skane.com

Tel: +46 40 675 35 85

Mobil: +46 725 93 94 65

Läs mer

Projekt

Therese Gebart

Therese Gebart

Kommunikatör

E-post: therese.gebart@skane.com

Mobil: +46 724-69 37 71

Läs mer

Strategisk kommunikation

Sofia Fagerkvist Inestam

Sofia Fagerkvist Inestam

Kommunikatör (föräldraledig)

E-post: sofia.inestamfagerkvist@skane.com

Tel: 46 40-675 34 27

Mobil: + 46 725 97 25 45

Läs mer

Projekt

Katarzyna Mallenberg

Katarzyna Mallenberg

Administratör

E-post: katarzyna.mallenberg@skane.com

Tel: +46 40-675 34 95

Mobil: +46 725 97 26 88

Läs mer

Med finansiering från


Europeiska Socialfonden

Competence  Academy – Public sector syftar till att  identifiera kompetensbehovet hos medverkande lokala och regionala turism- näringslivs och tillväxtorganisationer.  Insatserna ska stärka och utveckla kompetenser kopplat till nya roller och funktioner anpassat till omvärldens krav. Allt med det gemensamma målet att utveckla Skåne till en destination i framkant.