Hoppa till huvudinnehåll
Vandrare

Competence Academy – Public Sector

Genom "Competence Academy – Public Sector” (CAPS) kommer kunskapshöjande kurser, utbildningar och seminarieserier erbjudas deltagande organisationer. Insatserna ska stärka och utveckla kompetenser kopplat till nya roller och funktioner anpassat till omvärldens krav. Allt med det gemensamma målet att utveckla Skåne till en destination i framkant.

Europeiska Socialfonden (ESF) har beviljat medel för projektet, som syftar till att identifiera kompetensbehovet hos medverkande lokala och regionala turism- näringslivs och tillväxtorganisationer. Tourism in Skåne leder arbetet och ett 30-tal kommuner samt 4 regionala utvecklingsaktörer deltar i projektet.

Vad händer nu?

Under våren 2019 har fokus legat på att kartlägga nuläges-status, analysera och identifiera önskvärda och nödvändiga kompetenser samt kompetensgap. Analysen lett fram till en kompetens- och rekryteringsplan för respektive deltagande organisation. Under 2019 kommer ett varierat utbud av utbildningar erbjudas inom flera olika områden som matchar de behov som framkommit i kartläggningen och analysen.

Vad erbjuds deltagare?

Under 2019 erbjuds deltagarna olika utbildningar som matchar de behov som framkommit. Fokus ligger på att vi ska samarbeta över kommungränser för att utveckla och dela de kompetenser som finns i organisationerna. Alla samhällsfunktioner behöver samverka för en växande besöksnäring och utveckling av hållbar turism. 

För att lyckas med detta behöver vi öka kunskap inom olika områden som exempel:

  • Coacher – digitala, värdskap och affärsutveckling
  • Destinationsutveckling och processledning
  • Besöksnäringen ur ett samhällsbyggande perspektiv
  • Besöksnäringen ur ett investeringsperspektiv
  • Hållbart ledarskap och medarbetarskap 
  • Omvärldskunskap 
  • Best practice internationellt /nationellt

Är du deltagare tar du del av alla aktiviteter via Lärplattformen. Saknar du dina användaruppgifter hör av dig till johan.merlo@skane.com. Till Lärplattformen.

Bakgrund till projektet

Digitalisering och automatisering innebär förändringar för de offentligas roll i värdskap och information. Förändringarna kräver nya kompetenser, nya yrkesroller samt nya innovativa modeller för hur kommunerna i samverkan med andra kan hitta gemensamma lösningar kring värdskap, företagscoaching och utvecklingsarbete.

Den långsiktiga tillväxtstrategin för besöksnäringen i Skåne, Collaborative Tourism 2020 samt framtidsstudien ”Framtidens innovativa värdskap” (Kairos Future) tydliggör att teknikutvecklingen och digitaliseringen har och kommer att få stort inflytande på hur kunder och konsumenter söker information och vägledning samt hur företagens möjligheter ett agera på en global arena har och kommer att förändras.

Ladda ner sammanfattning

Beskrivning Filtyp Ladda ner direkt
Sammanfattning av CAPS pdf

Vi ingår i projekt-teamet

Projekt

Caroline Forsnor

Caroline Forsnor

Projektledare CAPS

E-post: caroline.forsnor@skane.com

Tel: +46 40-675 35 33

Mobil: +46 724-69 37 70

Läs mer

Projekt

Johan Merlo

Johan Merlo

Koordinator CAPS

E-post: johan.merlo@skane.com

Tel: +46 40 675 35 85

Mobil: +46 725 93 94 65

Läs mer

Projekt

Therese Gebart

Therese Gebart

Kommunikatör

E-post: therese.gebart@skane.com

Mobil: +46 724-69 37 71

Läs mer

Strategisk kommunikation

Sofia Fagerkvist Inestam

Sofia Fagerkvist Inestam

Kommunikatör (föräldraledig)

E-post: sofia.inestamfagerkvist@skane.com

Tel: 46 40-675 34 27

Mobil: + 46 725 97 25 45

Läs mer

Projekt

Katarzyna Mallenberg

Katarzyna Mallenberg

Administratör

E-post: katarzyna.mallenberg@skane.com

Tel: +46 40-675 34 95

Mobil: +46 725 97 26 88

Läs mer

Med finansiering från


Europeiska Socialfonden

Competence  Academy – Public sector syftar till att  identifiera kompetensbehovet hos medverkande lokala och regionala turism- näringslivs och tillväxtorganisationer.  Insatserna ska stärka och utveckla kompetenser kopplat till nya roller och funktioner anpassat till omvärldens krav. Allt med det gemensamma målet att utveckla Skåne till en destination i framkant.