Hoppa till huvudinnehåll
Barn sitter på höbal på en åker

Bonde söker turist

Tourism in Skåne driver projektet Bonde söker turist i samarbete med LRF. Syftet med projektet är att  bidra till att Skåne utvecklar en konkurrenskraftig och hållbar turism och besöksnäring på landsbygden. 

Vad innebär projektet?

Coronakrisen har påvisat och till viss del accelererat efterfrågan på upplevelser på landsbygden. För att kunna dra nytta av den ökade efterfrågans gynnsamma effekter på längre sikt har LRFs verksamheter behov av inspiration och ny kunskap. 

22 stycken LRF-anslutna företag som vill utveckla turistiska upplevelser inom natur, mat och dryck, deltar i projektet som pågår fram till sommaren 2022.

Företagen erbjuds stöd inom affärsutveckling och marknadsföring som bygger på individuella behovsanalyser. I samarbete med nyföretagarcentrum får deltagarna individuell coachning och en skräddarsydd plan för att utveckla produkter för besökare. Deltagarna får dessutom kunskap, inspiration och möjlighet att träffa andra företag och utbyta erfarenheter på våra gemensamma träffar.

I samarbete med: 

LRFs logotyp

 

Sidan uppdaterad 23 jun 2022, kl 13:40