Hoppa till huvudinnehåll
kanot på Ivösjön

Hållbar utveckling för natur- och kulturprodukter i Skåne

I det nyligen avslutade projektet Hållbar produktutveckling för natur- och kulturturism i Skåne har ett 40-tal företag deltagit och genomgått en produktutvecklingsprocess. Syftet var att utveckla utbudet av produkter för kultur- och naturintresserade internationella besökare med fokus på ledbaserad turism. Projektet drevs av Tourism in Skåne och samfinansierades av Tillväxtverket, STF och Region Skåne/Regional Utveckling och Kultur i Skåne.

Projektet bestod av två produktutvecklingsprocesser. Hösten 2017 genomfördes den första, med cykelleden Sydostleden i fokus. Företagen som deltog var mycket nöjda och processen resulterade i flertalet nya produkter som nu är bokningsbara internationellt. Den andra produktutvecklingsprocessen startade under hösten 2018 och fokuserade på utveckling av vandringsprodukter i hela Skåne. Arbetet med att utveckla produkter påbörjades i oktober 2017 och avslutades i februari/mars 2019. 

Projektledaren har ordet

Fredrik Albihn, projektledare för HPU berättar om produktutvecklingsprocessen, vikten av samverkan och framgången med att arbeta med coachning nära företagen.

HPU rapportframsida

Ta del av slutrapporten

I projektrapporten kan du läsa om projektets varför och hur det genomfördes. Vi berättar om utmaningar och lärdomar vi tar med oss men såklart även om resultat och måluppfyllelse.

Ladda hem rapporten här nedan.

Livboj

E-learning för strategiskt hållbarhetsarbete

Tillsammans med Tillväxtverket och Tyréns har vi tagit fram en e-learning för strategisk hållbarhetsarbete. Den vänder sig till större organisationer inom besöksnäringen och målet är att vi ska kunna gå från ofta händelsestyrd utveckling inom hållbarhetsområdet, till ett strategiskt arbete som fokuserar på rätt saker.

Arbeta praktiskt med att starta upp ett strategiskt hållbarhetsarbete, få hjälp längs vägen att prioritera och stöd för att komma vidare. 
Resultatet blir en ordentlig genomlysning av hur organisationens hållbarhetsarbete ser ut. Alla tre hållbarhetsaspekter berörs.

Utbildningen i sig gör inte arbetet hållbart men det ger en bra grund att stå på. 

Till e-learningen

Vad har deltagarna erbjudits?

Det är stor efterfrågan på hållbara produkter inom cykel- och vandringsturism. För att öka kunskap inom dessa områden erbjöds företagen:

  • Stöd i produktutveckling
  • Individuell coachning 
  • Kunskap om: hållbart företagande, målgrupp och marknad, utländska besökare, samt digital närvaro för ökad synlighet och försäljning
  • Lärandenätverk med andra företagare

Produktutvecklingsprocessen genomfördes i samverkan med utbildade coacher, och fokuserade på:

  • Affärsmässighet som exempelvis prissättning, paketering, bokningsvillkor, Travel Trade
  • Marknadsföring, presentation av företag och produkt, storytelling
  • Digitala och analoga distributionskanaler
  • Marknads- och kundkunskap
  • Kvalitetssäkring och kundfeedback
  • Hållbarhet utifrån ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt perspektiv

Logotyp: Med finansiering av Tillväxtverket

Hållbar utveckling av metoder för produkt- och tjänsteutveckling inom natur- och kulturturism i Skåne drevs av Tourism in Skåne och samfinansierades av Tillväxverket, STF och Region Skåne/Regional Utveckling och Kultur i Skåne. Syftet var att utveckla utbudet av produkter för kultur- och naturintresserade internationella besökare med fokus på ledbaserad turism.

Sidan uppdaterad 30 jun 2021, kl 13:40