Hoppa till huvudinnehåll
Väg med allé

Competence Academy Tourism

Genom projektet Competence Academy Tourism har ett 100-tal företag i Skåne och Blekinge genomgått kompetensutveckling av sin verksamhet och personal. Projektet var ett samarbete mellan Tourism in Skåne och Region Blekinge, som med stöd av Europeiska Socialfonden (ESF) syftade till att kompetensutveckla små företag inom besöksnäringen. 

Projektet startade under våren 2017 med att deltagande företag fick genomgå en kartläggning av företagets utvecklingsbehov samt medarbetarnas individuella kompetensbehov. Utefter detta skapades en ”tillväxt- och kompetensplan” för varje företag som låg till grund för de utbildningar som kom att erbjudas. Deltagarna bestod av små företag inom besöksnäringen i Skåne och Blekinge.

Utbildningsområden

Under perioden höst 2017 till vår 2019 genomfördes olika utbildningsinsatser huvudsakligen inom följande områden:

  • Digitalisering: kunskap om digitala kanaler för turister, sociala medier, digital annonsering, digitalt värdskap, digital PR, digital distribution och försäljning
  • Affärsutveckling: strategi, mål och visionsarbete, uppföljning och mätning
  • Tjänsteutveckling och innovation: marknadskunskap och målgruppsanalys
  • Ekonomi: säljteknik, prissättning och kalkylering
  • Värdskap och merförsäljning: bemötande och service
  • Horisontella principer genomgående: inspiration, kunskap och affärsnytta

Med finansiering från


EU-logga

Competence Academy Tourism är ett samarbete mellan Tourism in Skåne och Region Blekinge, som med stöd av Europeiska Socialfonden (ESF) syftar till att kompetensutveckla små företag inom besöksnäringen. Fokus ligger på hållbart företagande, innovationer och tjänsteutveckling för att bygga jämställda och digitaliserade företag med internationell attraktivitet.

Sidan uppdaterad 30 jun 2021, kl 13:40