Hoppa till huvudinnehåll

Avslutade projekt

Personer som går över en bastant stenbro en solig dag i grönskande natur i Skåne

Beyond the future

Genom projektet ville vi skapa nya gränssnitt och föra samman andra branscher med den skånska besöksnäringen för att skapa innovationstillfällen. Syftet var också att utveckla och testa användning av smarta, digitala lösningar genom att skapa nya upplevelser med tydligt cirkulärt tänk. 

Man som paddlar

Hållbar utveckling för natur- och kulturprodukter i Skåne (HPU)

Hållbar produktutveckling för natur- och kulturturism i Skåne stöttade 40-tal företag genom en produktutvecklingsprocess. Syftet var att utveckla utbudet av produkter för kultur- och naturintresserade internationella besökare med fokus på ledbaserad turism. 

rapsfält

Competence Academy Public Sector (CAPS)

Competence Academy – Public Sector CAPS) erbjöd kunskapshöjande kurser, utbildningar och seminarieserier till målgruppen som var skånska kommuner. Insatsernas syfte var att stärka och utveckla kompetenser kopplat till nya roller och funktioner som är mer anpassade till omvärldens behov och krav.

Väg genom trädallé

Competence Academy Tourism (CAT)

Mellan höst 2017 och vår 2019 genomfördes projektet Competence Academy Tourism. Genom projektet har ett 100-tal företag i Skåne och Blekinge genomgått kompetensutveckling av sin verksamhet och personal. Projektet var ett samarbete mellan Tourism in Skåne och Region Blekinge, som med stöd av Europeiska Socialfonden (ESF) syftade till att kompetensutveckla små företag inom besöksnäringen. 

Skylt Digital Solutions

Digital Labs

Genom projektet erbjöds företag att testa nya digitala lösningar för att utveckla sin verksamhet och stärka sina affärer. 

Ett flertal labb genomfördes i samverkan med olika leverantörer som erbjuder nya tjänster och produkter. Fokus var upplevelse- och besöksnäringsföretag som vill använda digitalisering som verktyg i sin affärsutveckling. 

Sidan uppdaterad 01 mar 2022, kl 13:40