Hoppa till huvudinnehåll

Avslutade projekt

Här kan du läsa om genomförda och avslutade projekt och deras resultat.

Man som paddlar

Hållbar utveckling för natur- och kulturprodukter i Skåne (HPU)

I det nyligen avslutade projektet Hållbar produktutveckling för natur- och kulturturism i Skåne har ett 40-tal företag deltagit och genomgått en produktutvecklingsprocess. Syftet var att utveckla utbudet av produkter för kultur- och naturintresserade internationella besökare med fokus på ledbaserad turism. 

rapsfält

Competence Academy Public Sector (CAPS)

Genom "Competence Academy – Public Sector”(CAPS) har kunskapshöjande kurser, utbildningar och seminarieserier erbjudits deltagande organisationer. 
Insatserna har stärkt och utvecklat kompetenser kopplat till nya roller och funktioner anpassat till omvärldens krav. 
Allt med det gemensamma målet att utveckla Skåne till en destination i framkant.

Väg genom trädallé

Competence Academy Tourism (CAT)

Mellan höst 2017 och vår 2019 genomfördes projektet Competence Academy Tourism. Genom projektet har ett 100-tal företag i Skåne och Blekinge genomgått kompetensutveckling av sin verksamhet och personal. Projektet var ett samarbete mellan Tourism in Skåne och Region Blekinge, som med stöd av Europeiska Socialfonden (ESF) syftade till att kompetensutveckla små företag inom besöksnäringen. 

Skylt Digital Solutions

Digital Labs

Genom projektet erbjöds företag att testa nya digitala lösningar för att utveckla sin verksamhet och stärka sina affärer. 

Ett flertal labb genomfördes i samverkan med olika leverantörer som erbjuder nya tjänster och produkter. Fokus var upplevelse- och besöksnäringsföretag som vill använda digitalisering som verktyg i sin affärsutveckling. 

Sidan uppdaterad 29 Jun 2021, kl 13:13