Hoppa till huvudinnehåll
matlagning i naturen, råbiffar och rotsaker

The Gastrolution of Skåne

The Gastrolution of Skåne ska sätta Skåne på den gastronomiska världskartan genom att ta till vara kraften och mångfalden hos de skånska mat- och dryckesevenemangen.

The Gastrolution of Skåne är ett tre-årigt projekt som syftar till att göra lokala mat- och dryckesevenemang i Skåne mer tillgängliga och attraktiva för den internationella besökaren genom digitalisering och marknadsföring. Fokus ligger på att identifiera samt utveckla årligen återkommande mat- och dryckesevenemang med lokal/regional prägel samt att stimulera och inspirera till nya tematiska mat- och dryckesupplevelser med bas i det småskaliga mathantverket och Skånes odlings – och skördesäsonger. Primär målgrupp är arrangörer av mat- och dryckesevenemang samt de aktörer de samverkar med såsom gårdsbutiker, restauranger, hotell och mathantverkare. Insatserna riktar sig även till de som arbetar i Skånes besöksnäring med måltidsupplevelser.

Gastrolution - en trappa i fyra steg, från grund till spjutspets 

Gastrolution Boost: Det första steget öppet för alla - oavsett om du än så länge bara har en dröm om att skapa ett evenemang eller är en erfaren arrangör. Du kan vara utställare i form av mathantverkare eller producent eller ha någon slags koppling till mat- och dryckesevenemang - eller vill ha i framtiden.

Gastrolution Boost erbjuder ett smörgåsbord av seminarier, workshops och lärandekonferenser inom hållbarhet vid evenemang, marknads- och målgruppskunskap, digitalisering samt storytelling. Dessa kommer vara väl utspridda i Skåne, pågå kontinuerligt under hela perioden och du väljer att delta i de du kan. 

Gastrolution Ready: För de som vill satsa lite mer och investera ytterligare tid utöver det som erbjuds inom Gastrolution Boost. I detta steget skriver vi en avsiktsförklaring och denna anpassas utifrån din roll kopplat till evenemang och syftar till att delta i de kompetenshöjande insatser som erbjuds inom hållbarhet. Som arrangör innebär det att du ska arbeta i verktyget Hållbart Evenemang och får därmed en fri licens. 
 
Gastrolution Action: För de som verkligen vill uppåt! Efter att ha skrivit under avsiktsförklaringen får du också tillgång till ännu fler insatser - några av dem individuellt anpassade. Vi kommer anlita personer med internationell erfarenhet och kunnande som besöker evenemangen och ger feedback - en värdefull återkoppling i utvecklingsarbetet. Det kommer också erbjudas studieresor för att se och lära av andra och få en djupare omvärldskunskap.  

Gastrolution Go: För våra spjutspetsar inom mat- och dryckesevenemang redo för den internationella marknaden! Sista steget är det som avser internationell marknadsföring. Här görs insatser tillsammans med vår kunniga marknadsavdelning; t ex  bjuda in press, influensers/bloggare och jobba mot researrangörsledet. Dessutom kommer det tas bilder samt produceras två filmer som ska användas i marknadsföringsarbetet.

Kommande tillfällen:

Länk till vårt nyhetsbrev i februari
 


Projektet The Gastrolution of Skåne är ett projekt som beviljats stöd av Jordbruksverket inom landsbygdsprogrammet 2014 – 2020 och finansieras delvis med pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Tourism in Skåne är projektägare och samverkanspartners är LRF Skåne, Region Skåne/Regional Utveckling och Event in Skåne.

The gastrolution of Skåne loggor

Kontakt

Projekt

Sofie Broomé

Sofie Broomé

Projektledare Gastrolution

E-post: sofie.broome@skane.com

Tel: +46 40 675 34 52

Mobil: +46 725 75 20 99

Läs mer