Hoppa till huvudinnehåll
matlagning i naturen, råbiffar och rotsaker

The Gastrolution of Skåne

The Gastrolution of Skåne ska sätta Skåne på den gastronomiska världskartan genom att ta till vara kraften och mångfalden hos de skånska mat- och dryckesevenemangen.

The Gastrolution of Skåne är ett tre-årigt projekt som syftar till att göra lokala mat- och dryckesevenemang i Skåne mer tillgängliga och attraktiva för den internationella besökaren genom digitalisering och marknadsföring. Fokus ligger på att identifiera samt utveckla årligen återkommande mat- och dryckesevenemang med lokal/regional prägel samt att stimulera och inspirera till nya tematiska mat- och dryckesupplevelser med bas i det småskaliga mathantverket och Skånes odlings – och skördesäsonger. Primär målgrupp är arrangörer av mat- och dryckesevenemang samt de aktörer de samverkar med såsom gårdsbutiker, restauranger, hotell och mathantverkare. Insatserna riktar sig även till de som arbetar i Skånes besöksnäring med måltidsupplevelser.

  • 10 september - Digital närvaro, Landskrona.
  • 21 oktober - Hållbart evenemang, i Lund.
  • 25 oktober - Inspirationsföreläsning med Charlie Papazian i samband med Great Swedish Beer Festival, Slagthuset MMX i Malmö.
  • 4 november - Marknads- och målgruppskunskap, plats inte bestämd ännu.

Länk till vårt nyhetsbrev i februari

Länk till vårt nyhetsbrev i juni

Länk till vårt nyhetsbrev i juli

Gastrolution - en trappa i fyra steg, från grund till spjutspets

Gastrolution omfattar fyra fokusområden: Hållbara evenemang, Marknads- och målgruppskunskap, Digital närvaro och Storytelling. Områdena reflekteras i olika nivåer i Gastrolutiontrappan.

Kontakt

Projekt

Sofie Broomé

Sofie Broomé

Projektledare Gastrolution

E-post: sofie.broome@skane.com

Tel: +46 40 675 34 52

Mobil: +46 725 75 20 99

Läs mer

Om projektet


Projektet The Gastrolution of Skåne är ett projekt som beviljats stöd av Jordbruksverket inom landsbygdsprogrammet 2014 – 2020 och finansieras delvis med pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Tourism in Skåne är projektägare och samverkanspartners är LRF Skåne, Region Skåne/Regional Utveckling och Event in Skåne.

Gastrolution loggor