Hoppa till huvudinnehåll
kanot på Ivösjön

Hållbar utveckling för natur- och kulturprodukter i Skåne

Hållbar utveckling av metoder för produkt- och tjänsteutveckling inom natur- och kulturturism i Skåne(HPU) är ett projekt som drivs av Tourism in Skåne och samfinansieras av Tillväxtverket, STF och Region Skåne/Regional Utveckling och Kultur i Skåne. Syftet är att utveckla utbudet av produkter för kultur- och naturintresserade internationella besökare med fokus på ledbaserad turism.

Projektet består av två produktutvecklingsprocesser som syftar till att ta fram bokningsbara produkter som är attraktiva på en internationell marknad. Hösten 2017 genomfördes den första produktutvecklingsprocessen, med cykelleden Sydostleden i fokus. Företagen som deltog var mycket nöjda och processen resulterade i flertalet nya produkter som är bokningsbara internationellt. Den andra produktutvecklingsprocessen startade under hösten 2018 och fokuserar på utveckling av vandringsprodukter i hela Skåne. Arbetet med att utveckla produkter påbörjades i oktober 2018 och avslutas i februari/mars 2019. 

Vad erbjuds deltagarna?

Det är stor efterfrågan på hållbara produkter inom cykel- och vandringsturism. Fokus ligger på att öka kunskapen inom dessa områden och deltagande företag erbjuds:

  • Stöd i produktutveckling
  • Individuell coachning 
  • Kunskap om: hållbart företagande, målgrupp och marknad, utländska besökare, samt digital närvaro för ökad synlighet och försäljning
  • Lärandenätverk med andra företagare

Hur går arbetet till?

Genom en Produktutvecklingsprocess där upplägg och genomförande sker i samverkan med utbildade coacher, och som innehåller:

  • Affärsmässighet så som exempelvis prissättning, paketering, bokningsvillkor, Travel Trade
  • Marknadsföring, presentation av företag och produkt, storytelling
  • Digitala och analoga distributionskanaler
  • Marknads- och kundkunskap
  • Kvalitetssäkring och kundfeedback
  • Hållbarhet utifrån ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt perspektiv

 


Logotyp: Med finansiering av Tillväxtverket

Vi ingår i projekt-teamet

Projekt

Fredrik Albihn

Fredrik Albihn

Projektledare HPU

E-post: fredrik.albihn@skane.com

Tel: +46 40-675 36 73

Mobil: + 46 725-97 23 29

Läs mer

Strategisk kommunikation

Sofia Fagerkvist Inestam

Sofia Fagerkvist Inestam

Kommunikatör

E-post: sofia.inestamfagerkvist@skane.com

Tel: 46 40-675 34 27

Mobil: + 46 725 97 25 45

Läs mer

Projekt

Katarzyna Mallenberg

Katarzyna Mallenberg

Administratör

E-post: katarzyna.mallenberg@skane.com

Tel: +46 40-675 34 95

Mobil: +46 725 97 26 88

Läs mer