Hoppa till huvudinnehåll
Väg med allé

Competence Academy Tourism

Competence Academy Tourism är ett samarbete mellan Tourism in Skåne och Region Blekinge, som med stöd av Europeiska Socialfonden (ESF) syftar till att kompetensutveckla små företag inom besöksnäringen. Genom projektet erbjuds deltagande företag kompetensutveckling av sin verksamhet och personal – utefter de utvecklingsbehov som företaget har.

Deltagande företag har under våren 2017 genomgått en kartläggning av företagets utvecklingsbehov samt medarbetarnas individuella kompetensbehov. Utefter detta skapas en ”tillväxt- och kompetensplan” för varje företag som ligger till grund för de utbildningar som kommer att erbjudas. Utbildningsinsatserna baseras på de behov företaget har för att kunna lyfta och utveckla sin verksamhet.

Utbildningsområden

Under perioden höst 2017 till vår 2019 har vi genomfört olika utbildningsinsatser huvudsakligen inom följande områden:

  • Digitalisering: kunskap om digitala kanaler för turister, sociala medier, digital
    annonsering, digitalt värdskap, digital PR, digital distribution och försäljning
  • Affärsutveckling: strategi, mål och visionsarbete, uppföljning och mätning
  • Tjänsteutveckling och innovation: marknadskunskap och målgruppsanalys
  • Ekonomi: säljteknik, prissättning och kalkylering
  • Värdskap och merförsäljning: bemötande och service
  • Horisontella principer genomgående: inspiration, kunskap och affärsnytta

Vem har deltagit?

Competence Academy riktar sig mot små företag inom besöksnäringen med upp till 50 anställda i Skåne och Blekinge. 100 företag och 187 individer i Skåne och Blekinge har deltagit i projektet.

Med finansiering från:


EU-logga

Se varför Sydkustens at Pillehill vill vara med i utbildningsinsatsen:

Vi ingår i projekt-teamet

Projekt

Johan Merlo

Johan Merlo

Projektledare CAT/Koordinator CAPS

E-post: johan.merlo@skane.com

Tel: +46 40 675 35 85

Mobil: +46 725 93 94 65

Läs mer

Projekt

Katarzyna Mallenberg

Katarzyna Mallenberg

Administratör

E-post: katarzyna.mallenberg@skane.com

Tel: +46 40-675 34 95

Mobil: +46 725 97 26 88

Läs mer

Strategisk kommunikation

Sofia Fagerkvist Inestam

Sofia Fagerkvist Inestam

Kommunikatör

E-post: sofia.inestamfagerkvist@skane.com

Tel: 46 40-675 34 27

Mobil: + 46 725 97 25 45

Läs mer