Hoppa till huvudinnehåll
Vandrare på Skåneleden

Pågående projekt

En del av vår verksamhet drivs i projektform, med extern finansiering. Här kan du läsa mer om våra pågående projekt.

Aktuella projekt inom Tourism in Skåne

Matevenemang

The Gastrolution of Skåne

The Gastrolution of Skåne är ett tre-årigt projekt som syftar till att göra lokala mat- och dryckesevenemang i Skåne mer tillgängliga och attraktiva för den internationella besökaren genom digitalisering och marknadsföring.

Läs mer om Gastrolution

rapsfält

Competence Academy Public Sector (CAPS)

Genom "Competence Academy – Public Sector”(CAPS) kommer kunskapshöjande kurser, utbildningar och seminarieserier erbjudas deltagande organisationer. Insatserna ska stärka och utveckla kompetenser kopplat till nya roller och funktioner anpassat till omvärldens krav. Allt med det gemensamma målet att utveckla Skåne till en destination i framkant.

Läs mer om projektet

Skylt Digital Solutions

Digital Labs

Digital Labs ger besöksnäringen möjlighet att utveckla och testa idéer med utgångspunkt i ny digital teknik.

Läs mer om Digital Labs

Väg med allé

Competence Avademy Tourism (CAT)

Competence Academy Tourism är ett samarbete mellan Tourism in Skåne och Region Blekinge, som med stöd av Europeiska Socialfonden (ESF) syftar till att kompetensutveckla små företag inom besöksnäringen. Genom projektet erbjuds deltagande företag kompetensutveckling av sin verksamhet och personal – utefter de utvecklingsbehov som företaget har.

Läs mer om CAT

Tumlarsafari Kullaberg

Hållbar produktutveckling för natur- och kulturturism i Skåne

Tillväxtverket har beviljat 40 miljoner från Nationella regionalfondsprogrammet till åtta svenska destinationer och Skåne är en av de regioner som har valts ut. Fram till hösten 2019 kommer cirka 8,2 miljoner satsas på att utveckla och arbeta fram ett ökat utbud av upplevelser för kultur- och naturintresserade besökare från andra länder.

Läs mer om HPU