Hoppa till huvudinnehåll
Hovs hallar

Vårt uppdrag i korthet

Tourism in Skåne strävar efter att vara en ledande destination management organisation med stort fokus på kunskapsskapande och kunskapsspridning. Läs vår "hiss-pitch":

Vår verksamhetsidé är att på ett hållbart sätt öka antalet besökare till Skåne genom både utvecklings- och marknadsföringsinsatser. Vår primära kund är besöksnäringen, och de insatser vi gör tillsammans ska leda till en attraktiv och tillgänglig destination för besökarna. Vi har främst en samordnande och kunskapsspridande funktion. Vårt erbjudande omfattar gemensamma insatser i syfte att bygga Skåne som en hållbar, näringslivsdriven och attraktiv destination.

Alla våra insatser genomförs i samverkan med partners, för att skapa nya affärsmöjligheter, som ska leda till högre upplevd kvalitet för besökaren.

Målet är att Skåne ska bli den mest hållbara destinationen i Sverige, i kombination med att vara en av de mest välbesökta.

Tourism in Skåne AB ägs, tillsammans med systerbolagen Event in Skåne AB, Invest in Skåne AB och Film i Skåne AB, av Business Region Skåne AB (Region Skåne 85%) och Kommunförbundet Skåne (15%).

Vårt kontor finns i Regionhuset, i Dockan, Malmö.

Kontakt

Ledning | Ansvarig utgivare

Pia Jönsson Rajgård

Pia Jönsson Rajgård

VD

E-post: pia.jonsson-rajgard@skane.com

Tel: +46 40 675 34 47

Mobil: +46 768 87 07 30

Läs mer

Affärsutveckling

Carla Aguirre

Carla Aguirre

Utvecklingschef / vice vd

E-post: carla.aguirre@skane.com

Tel: +46 40-675 34 58

Mobil: +46 725-66 73 90

Läs mer

Strategisk kommunikation

Sara Brynskog

Sara Brynskog

Kommunikationschef

E-post: sara.brynskog@skane.com

Tel: +46 40 675 34 96

Mobil: +46 768 87 03 53

Läs mer

Marknad & distribution

Heléne Östberg

Heléne Östberg

Marknadschef

E-post: helene.ostberg@skane.com

Tel: +46 40-675 35 65

Mobil: + 46 768-89 04 22

Läs mer