Hoppa till huvudinnehåll
Hovs hallar

Vårt uppdrag i korthet

Tourism in Skåne strävar efter att vara en ledande destination management organisation med stort fokus på kunskapsskapande och kunskapsspridning. Läs vår "hiss-pitch":

Vår verksamhetsidé är att på ett hållbart sätt öka antalet besökare till Skåne genom både utvecklings- och marknadsföringsinsatser. Vår primära kund är besöksnäringen, och de insatser vi gör tillsammans ska leda till en attraktiv och tillgänglig destination för besökarna. Vi har främst en samordnande och kunskapsspridande funktion. Vårt erbjudande omfattar gemensamma insatser i syfte att bygga Skåne som en hållbar, näringslivsdriven och attraktiv destination.

Alla våra insatser genomförs i samverkan med partners, för att skapa nya affärsmöjligheter, som ska leda till högre upplevd kvalitet för besökaren.

Målet är att Skåne ska bli den mest hållbara destinationen i Sverige, i kombination med att vara en av de mest välbesökta.

Tourism in Skåne AB ägs, tillsammans med systerbolagen Event in Skåne AB, Invest in Skåne AB och Film i Skåne AB, av Business Region Skåne AB (Region Skåne 85%) och Kommunförbundet Skåne (15%).

Vårt kontor finns i Regionhuset, i Dockan, Malmö.

Sidan uppdaterad 21 Jan 2021, kl 14:33