Hoppa till huvudinnehåll
Sandhammaren

Så här gör vi turismen till en del av lösningen!

Fem strategier ska visa vägen mot målet att turismen ska leda till ökad förståelse mellan människor och högre livskvalitet både för besökare och boende.

Vi säkerställer turismens roll i samhällsutvecklingen

Turismen kan bidra på många sätt till samhällets utveckling – allt ifrån ökade skatteintäkter till ökad förståelse mellan människor från olika kulturer. Potentialen att använda turismen som ett verktyg i framtidens samhällsbygge är underutnyttjad och detta vill vi förändra! Turismperspektivet måste ta plats i sammanhang där vi inte har funnits med tidigare och få större inflytande i processer som rör samhällsbyggande.

  • Målet är att turismen får ökat inflytande på den politiska agendan.

Vi stimulerar till ett omtänksamt värdskap och ett ansvarsfullt gästskap

I arbetet med att skapa en hållbar och attraktiv destination behöver vi skapa en djupare relation till både skåningar och besökare.

I en hållbar och attraktiv destination måste alla ta ansvar för att bidra positivt till Skånes framtid – till och med gästen! Vi vill skapa engagemang hos skåningarna och bygga en djupare relation med våra besökare, så att alla bryr sig om och vill bidra till platsen.

  • Målet vi siktar mot är fler Skåneambassadörer som verkar för destinationens bästa.

Vi strävar efter ett balanserat besöksflöde

Ett ökat resande ska inte belasta Skåne. Genom att fördela besökarna jämnare geografiskt och över året får vi en hållbar och smart destination.

Vi vill att ett ökat globalt resande ska vara positivt för hela Skåne. Höga besöksflöden kan leda till överbelastning vid vissa tidpunkter, platser och attraktioner. Genom att utveckla destinationen smart och hållbart ska vi uppnå en jämnare fördelning av besökare geografiskt, men också över hela året.

  • Målet är att hela Skåne lever året runt.

Vi skapar förutsättningar för innovationskraft

Konkurrensen hårdnar när allt fler destinationer tävlar mot varandra. Vi behöver därför hålla örat mot marken, skapa förutsättningar för innovation och agera på omvärldsförändringar.

Innovation och smarta lösningar ökar Skånes attraktionskraft och bidrar till en hållbar tillväxt mot 2030. Genom att tillsammans agera på omvärldsförändringar, och skapa förutsättningar för öppen innovation får vi en destination i framkant.

  • Målet är ökad omställningsförmåga.

Vi stärker Skånes attraktionskraft genom tre teman

Genom att fokusera på Skånes styrkor, målgruppens drivkrafter och trender i omvärlden så skapar vi ett attraktivt utbud som stärker Skånes profil.

Besökare ställer allt högre krav på unika upplevelser. För att höja Skånes attraktions- och konkurrenskraft har tematiska områden identifierats utifrån Skånes styrkor, målgruppens drivkrafter och trender i omvärlden. Genom att fokusera på dessa skapar vi ett attraktivt utbud som stärker Skånes profil.

  • Naturturism
  • Mat och dryck
  • En kreativ livsstil
  • Målet är en starkare profil och ett attraktivt utbud.

Sidan uppdaterad 05 Feb 2020, kl 09:03