Hoppa till huvudinnehåll
Två personer vandrar

Hållbarheten är i fokus

Hållbarhetsaspekterna är helt centrala i projektet Nationellt Ramverk för Vandringsleder. Vi utgår ifrån Rockströms tårta för att förklara hur vi tänker. 

Miljön - naturen - är bottenplattan och själva förutsättningen för både friluftsliv och naturturism. Nästa lager i tårtan är det sociala perspektivet där alla vi människor verkar, och är beroende av planeten. Vi kan se oss som hantverkare som alla har sina verktyg i verktygslådan och den sociala aspekten är all den samverkan som behövs för att kunna ha miljön och naturen i fokus.  Översta lagret är ekonomin. ”Verktygen i verktygslådan” . Modellen visar också att vi måste börja tänka annorlunda och utveckla nya affärsmodeller, som byggs utifrån grunden.

Rockströms tårta


Modellen leder fram till slutsatsen att vi måste utgå ifrån friluftsliv och natur- & kulturturism, då dessa har samma utgångspunkt, och är beroende av samma förutsättningar.

Grunden för både hållbar natur- & kulturturism och friluftsliv bygger på att vi på allvar tänker nytt och sätter följande ”huvudområden” för en hållbar utveckling i fokus:

  • Värdera naturen och naturområden och se vår del i ekosystemet. Vi måste ta hand om, lära oss, förstå och bli förtrogna med naturen/miljön. 
  • Förändra våra matvanor och öka förtrogenheten med hur allt hänger ihop i hela näringskedjan. Det leder i sin tur till förändrade processer för odling och uppfödning, vilket ger bättre hälsa.
  • Hälsa, friskvård, friluftsliv - Bra mat och dryck, rent vatten, naturen, rörelse, vila. Allt hänger ihop!
  • Kultur och historia – kulturhistoria - är fundamentalt för en hållbar samverkan, både lokalt, regionalt, nationellt och globalt. Det är en förutsättning för att förstå och respektera varandra. Genom respektfullt resande med ett större syfte än att "komma bort” utvecklas vi som människor. Natur- och kulturturismen är "brobyggare” både för att lära om naturen och om andra kulturer.

Effekterna av ett nationellt ramverk

Utifrån detta resonemang blir det lätt att se effekterna av ett nationellt ramverk för hållbara, kvalitetssäkrade och attraktiva leder för såväl kommuninvånare som besökare.

Natur- och kulturturism som reseanledning är det område inom turismen som ökar mest i efterfrågan. Målgruppen är genuint intresserad, vill lära sig nytt, agerar och konsumerar med respekt. De stannar längre, har relativt god ekonomi och har betalningsvilja för ”rätt tjänster och produkter”. De är inte ute efter traditionell turism och är inte heller beroede av sommar, sol och värme.

Att satsa på ett utvecklat utbud inom naturturism har långtgående positiva effekter . Verksamheter som ökar tack vare natur- och kulturturism kan anställa fler. Nya arbetstillfällen ökar attraktiviteten även för inflyttning. Välmående samhällen leder till bättre fokhälsa. Vi vet också att ett attraktivt friluftsliv är ett starkt incitament att bosätta sig i en kommun och också att starta/flytta verksamhet dit.

Vandring är den i särklass mest efterfrågade aktiviteten inom natur- och kulturturism, och intresset ökar både nationellt och globalt. Invånaren som vill komma ut i naturen har samma behov som en turist. Båda grupperna behöver vägledning och hjälp att ta de första stegen. Här kommer behovet av ett ramverk in, så att det blir enklare att utveckla vandringslederna lokalt, regionalt och nationellt. Ramverket ska ge stöd i arbetet med att välja vilka leder som ska få ”lite extra omsorg” för att fler ska hitta ut. Och även vad denna extra omsorg innebär – hur skall det se ut för att erbjuda en trygg, härlig och lärande upplevelse? Vi vill ju att besökarna ska stanna länge, komma tillbaka och bete sig på rätt sätt. 

Sidan uppdaterad 10 May 2021, kl 13:14