Hoppa till huvudinnehåll
Två kvinnor i möte vid ett bord

Crisitivity

Ett projekt för framtidens hållbara mötesbransch

Fram till 2023 skapar vi förutsättningar för en mer konkurrenskraftig och innovativ mötesbransch med bättre motståndskraft mot omvärldsförändringar.

Projektet ska skapa förutsättningar för en mer resilient , konkurrenskraftig och innovativ mötesbransch som nyttjar Sveriges försprång inom miljö, likabehandling och innovation för ökad hållbar tillväxt och sysselsättning. Projektet finansieras av medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden, genom Tillväxtverket.

Projektet medfinansieras av Tourism in Skåne AB som är projektägare, Almi Företagspartner Skåne AB, i form av resurser för kartläggning och coaching av företag. Även Svenska Möten och Skånska Möten går in i projektet, genom koordinering av medlemsföretag, kunskapsöverföring och aktivt deltagande i styrgruppen för projektet. 

Logotyp Europeiska Regionala Utvecklingsfonden

Vem kan vara med?

Projektets insatser vänder sig primärt till skånska mötes- och konferensanläggningar som är medlemmar i Skånska möten och Svenska möten. Boostaktiviteter är öppna även för skånska företag som inte är medlemmar men som har anknytning till mötesbranschen. 

För att ta ett steg till och vara med i affärsutvecklings- och innovationsdelarna behöver företaget skriva under gällande försumbart stöd och i vissa fall kommer det även krävas en avsiktsförklaring. De här stegen är nu under utveckling och upplägg kommer presenteras inom kort. 

Projektets kunskapsbank är öppen för alla att ta del av. 

Crisitivitys kunskapsbank

Lastpallar har använts för att bygga ett skåp

Här erbjuder vi, efter hand som projektet utvecklas, kunskap och inspiration inom flera områden som ingår i projektets fokusområden. Det kan vara digitalisering och digitala verktyg, nya kundbeteenden inom mötesbranschen eller inom cirkularitet och nya affärsmodeller.

 

Logotyp Europeiska Regionala Utvecklingsfonden

Sidan uppdaterad 10 May 2021, kl 11:07