Hoppa till huvudinnehåll
Två kvinnor i möte vid ett bord

Crisitivity

Ett projekt för framtidens hållbara mötesbransch

Fram till 2023 skapar vi förutsättningar för en mer konkurrenskraftig och innovativ mötesbransch med bättre motståndskraft mot omvärldsförändringar. Projektet, som har fått namnet Crisitivity, finansieras av Tillväxtverket med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Namnet syftar på den kreativitet som kan födas ur en kris.

Hur man kan skapa resiliens, det vill säga att ställa om för att vara bättre rustade för att möta framtida disruptiva förändringar, och hur den cirkulära ekonomin kan vävas in för en hållbar framtid får stort fokus under projektiden. Detta tillsammans med digital transformation som naturligtvis har en nyckelroll och som vi tydligt sett en snabbare utveckling av under året.

En stor insats i projektet kommer att röra analyser, trender och kunskapsöverföring. Detta kommer att samordnas inom BI Syd, där åtta regionala turismorganisationer i södra Sverige samverkar kring bland annat omvärldsbevakning och kunskapsöverföring. 

Projektets övergripande målsättning

Projektet ska skapa förutsättningar för en mer resilient , konkurrenskraftig och innovativ mötesbransch som nyttjar Sveriges försprång inom miljö, likabehandling och innovation för ökad hållbar tillväxt och sysselsättning. 

Vid projektets slut har vi ökat antal framtidssäkrade företag som klarar att kontinuerligt ställa om i en föränderlig värld. 

Projektet medfinansieras av Almi Företagspartner Skåne AB, i form av resurser för kartläggning och coaching av företag. Även Svenska Möten och Skånska Möten går in i projektet, genom koordinering av medlemsföretag, kunskapsöverföring och aktivt deltagande i styrgruppen för projektet. 

 

Logotyp Europeiska Regionala Utvecklingsfonden

Logotyp Europeiska Regionala Utvecklingsfonden

Sidan uppdaterad 21 Jan 2021, kl 15:41