Hoppa till huvudinnehåll
Två kvinnor i möte vid ett bord

Crisitivity

Ett projekt för framtidens hållbara mötesbransch

Fram till 2023 skapar vi förutsättningar för en mer konkurrenskraftig och innovativ mötesbransch med bättre motståndskraft mot omvärldsförändringar.

Projektet ska skapa förutsättningar för en mer resilient , konkurrenskraftig och innovativ mötesbransch som nyttjar Sveriges försprång inom miljö, likabehandling och innovation för ökad hållbar tillväxt och sysselsättning. Projektet finansieras av medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden, genom Tillväxtverket.

Projektet medfinansieras av Tourism in Skåne AB som är projektägare, Almi Företagspartner Skåne AB, i form av resurser för kartläggning och coaching av företag. Även Svenska Möten och Skånska Möten går in i projektet, genom koordinering av medlemsföretag, kunskapsöverföring och aktivt deltagande i styrgruppen för projektet. 

Logotyp Europeiska Regionala Utvecklingsfonden

Vem kan vara med?

Projektets insatser vänder sig primärt till skånska mötes- och konferensanläggningar som är medlemmar i Skånska möten och Svenska möten. Boostföreläsningar är öppet även för skånska företag som inte är medlemmar men som har anknytning till mötesbranschen. 

För att ta ett steg till och vara med i affärsutvecklings- och innovationsdelarna behöver företaget lämna en avsiktsförklaring. De här stegen är nu under utveckling och upplägg kommer presenteras inom kort. 

Projektets kunskapsbank är öppen för alla att ta del av. 

 

Kunskapsboost

En person gör äpplemust stående i ett odling av äppleträd en solig dag

Boostföreläsningar

För skånska företag inom mötes- och konferensbranschen.

Kunskapsinsatser och inspiration som erbjuds löpande under projekttiden till alla skånska företag som har koppling till mötes- och konferensbranschen. Föreläsningstillfällena kommer innehålla kunskapsboost, inspiration och möjlighet till nätverkande för företag och erbjuds ett antal gånger per år. 

Lastpallar har använts för att bygga ett skåp

Kunskapsbanken

Öppet för alla med koppling till mötes- och konferensbranschen. 

Kunskapsbank på Tourism in Skånes hemsida med inspelade föreläsningar, verktyg kopplade till föreläsningarna och omvärldsspaningar.
Kunskapsnyhetsbrev som skickas ut ett antal gånger per år med innehåll från kunskapsbanken.  

Fördjupning

Två personer i ett samtal på väg gående med vars en cykel

Affärsutveckling

Fördjupning av kunskapen inom något av de tre fokusområdena digitalisering, cirkulära affärsmodeller eller nya kundbeteenden i mötesbranschen.
Den här nivån kräver en avsiktsförklaring.

Ett möblerat drivhus med prunkande grönska

Omställning och innovation

Diversifiering och testbäddar baserat på behovskartläggningen samt Almis modell för omställning. Fortsatt coaching och stöd.

Den här nivån kräver en avsiktsförklaring.
 

Logotyp Europeiska Regionala Utvecklingsfonden

Sidan uppdaterad 17 Mar 2021, kl 08:14