Hoppa till huvudinnehåll
Barn leker i skogen. Ängelholms hembygdspark. Foto.
Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete

Tourism in Skåne har ett stort ansvar – som förebild, påverkare och möjliggörare. Samtidigt är det hos de enskilda aktörerna runt om i Skåne som det stora förändrings- och utvecklingsarbetet måste ske.

Det finns många exempel på aktörer som ligger långt fram i sitt hållbarhetsarbete. De är viktiga draglok i arbetet med att få med hela besöksnäringen i processen, inte minst som bevis på att medvetenhet och långsiktighet lönar sig i längden. Det finns en bred enighet mellan besöksnäringen och Tourism in Skåne om att mer resurser bör läggas på att etablera Skåne som Sveriges mest hållbara destination. 

En cyklist står vid kanalen i Malmö och blickar ut över vattnet. Malmö Live. Foto.

Hur kan turismen vara en del av lösningen på de globala utmaningarna?

I Skåne har vi bestämt oss för att arbeta tillsammans för att turismen ska vara med och forma en hållbar framtid i en omtänksam och välkomnande värld. Vi har valt att ta avstamp i de globala målen för hållbar utveckling.

För att göra det måste vi ställa vissa frågor. Alla utifrån grunden: Hur kan turismen vara en del av lösningen på de globala utmaningarna?

Under 2020 arbetade vi främst med fem av de globala målen och här kan du läsa mer om de insatser vi gjorde som svarar på frågorna.

Sidan uppdaterad 22 mar 2022, kl 13:40