Hoppa till huvudinnehåll
Landskap i gryningsdimma

Öppen innovationsarena

Vill du ligga i frontlinjen i destinationsutveckling och bidra till en positiv samhällsutveckling? Vill du agera i samverkan med andra?

Vill du driva utveckling tillsammans med andra företag och branscher, samverka med kommuner, myndigheter, högskolor och universitet för att ditt företag ska få bästa förutsättningar att nå framgång och vara del i en attraktiv och hållbar destination?

I vår öppna innovationsarena driver vi tillsammans arbeten för alla som har ambitionen att Skåne ska vara en av de mest besökta destinationerna i Sverige. Vi vill ta en stark position som hållbar destination och anta utmaningar som vi formar gemensamt!

Är du intresserad av att bidra med dina perspektiv och dina kunskaper? Hör av dig till oss!

Vandrare i skogen

Exempel på vårt innovationsarbete

Beyond the future

Beyond the Future är ett innovationsprojekt som bedrivs inom den öppna Innovationsarenan. Projektet finansieras av Tillväxtverket och löper mellan 2019 – 2021 och drivs av Tourism in Skåne. Fokus är framtidens boendeupplevelser ”Future Lodging Experience” och matupplevelser ”Future Food Experience” kopplat till Skånes ledsystem. 

Bild på personer som talar under Speeddating

Speed dating

Speed dating 2018

Business speed dating skapar möten mellan besöksnäring och designers: I samarbete med Form/Design Center genomförs en serie nätverksträffar för att skapa möten mellan företag från olika näringar – ett tillfälle att effektivt och konkret hitta nya affärsrelationer och affärsmöjligheter i gränsytor mellan gemensamma intressen. Speed dating sker utan förbehåll och deltagarna förbinder sig inte till något. Under 2018 hölls eventet vid tre tillfällen då olika delar av besöksnäringen och designer/formgivare gavs möjlighet att träffas.

Case och goda exempel under året Speed-dating

De relationer som har skapats under året genom Speed-dating har fortsatt i ett antal konkreta samarbeten och fortsatta affärer. Bland annat har ett par arbeten uppstått mellan interaktionsdesigners och verksamheter från besöksnäring där nya produkter och förstärkta upplevelser skapas som ett led i relationerna som uppstod.

Speed dating är en lätt galen blandning av visitkortsbyte och fullödig presentation. Man träffar många kort och intensivt, får ansikten, slänger ut krokar och får ibland napp. På business Speed Datingen på Form Design Center i höstas såddes fröet till ett utvecklingsarbete med fyra tunga besöksmål i Skåne. Bra fångst!

 - Mattias Givell, Wanås konst, Verksamhetschef & kreativ utvecklare.

mobiltelefon i stadsmiljö som visar augmented reality

Digital Labs

Digital Labs är ett projekt som medfinansieras från Tillväxtverket och som syftar till att ge besöksnäringen möjlighet att på ett agilt (rörligt och snabbfotat) sätt skapa, utveckla och testa prototyper, verktyg, modeller och metoder med utgångspunkt i ny digital teknik.

Sidan uppdaterad 11 Nov 2020, kl 09:03