Hoppa till huvudinnehåll
kanot i sjö

Kommunikationsstrategi för Skåne som naturturismdestination

Skåne har alla förutsättningar för att bli en hållbar naturturismdestination i världsklass! Att föra ut detta budskap kräver en gemensam insats och en tydlig position.

Positioneringen av Skåne som naturturismdestination går hand i hand med varumärket Skåne och tar avstamp i Visit Swedens positionering av Sverige som naturland. Att ha en strategi för hur och vad vi ska kommunicera är också ett led i att utveckla Skåne som en hållbar naturturismdestination. Kommunikation och marknadsföring kan bidra till att sprida naturturismen geografiskt och över året och därigenom minska risken för att känsliga naturområden blir överexploaterade. Vår förhoppning är att vår kommunikationsstrategi kommer att leda till en attraktiv och sammanhållen bild av naturturismdestinationen Skåne, som är både sann, relevant och tilltalande för våra besökare.

Positionen för naturturismdestinationen Skåne

Positionen hjälper oss att särskilja Skåne från andra destinationer, och ger oss också en gemensam bild av vad vi vill kommunicera. 

Löftet för Skåne som naturturismdestination

I Skåne möter du ett omtänksamt värdskap, ett vackert mångsidigt landskap och en kombination av varierade naturupplevelser och levande lokal kultur – allt inom bekvämt räckhåll. Skånes stigfinnare vägleder dig till det bästa av vad den skånska naturen och lokala kulturen har att erbjuda – på dina och naturens villkor. De har redan tänkt på allt och ordnat så att du tryggt och hållbart kan njuta av naturens kraft.

Sidan uppdaterad 07 May 2019, kl 09:03