Hoppa till huvudinnehåll
Strand i Skanör

Strategisk handlingsplan för hållbarhet

Tourism in Skåne har en viktig roll i att verka för att Skåne ska vara en hållbar destination. Vi har börjat internt, med att hitta en gemensam målbild och väg framåt som bygger på medarbetarnas värderingar. Hållbarhetsarbetet måste integreras i alla delar av verksamheten, inte minst i hur vi arbetar i de strategiska partnerskapen med Skånes destinationer.

Hållbarhetsarbete handlar i stor utsträckning om ambition och faktisk utveckling. Det krävs resurser, kompetens och tid för att skapa förändring. Det allra viktigaste kanske är att det finns ett brett engagemang både regionalt och lokalt - offentligt såväl som privat.

Förutom den interna målgruppen, medarbetare, är Skånes besökare självklart en viktig målgrupp. Här gäller det att bygga kommunikation kring det hållbara Skåne, inspirera och göra de rätta valen tillgängliga.

Sist, men inte minst, handlar våra hållbarhetsinitiativ om att vägleda och stärka alla som arbetar inom besöksnäringen i Skåne på destinationer, kommuner och företag.

Destinationen Skåne ska vara en generös aktör som delar med sig av sina erfarenheter och sin kompetens och skapar produktiva samarbeten med likasinnade destinationer runt om i världen. I vårt hållbarhetsarbete är våra konkurrenter samtidigt våra viktigaste samarbetspartners.