Hoppa till huvudinnehåll
Strand

Skåne - Sveriges mest hållbara destination

Hur ska vi arbeta med hållbarhetsfrågorna?

Tourism in Skåne har ett stort ansvar – som förebild, påverkare och möjliggörare. Samtidigt är det hos de enskilda aktörerna runt om i Skåne som det stora förändrings- och utvecklingsarbetet måste ske. Engagemanget är redan stort och det finns många exempel på aktörer som ligger långt fram i sitt hållbarhetsarbete. De är viktiga draglok i arbetet med att få med hela besöksnäringen i processen, inte minst som bevis på att medvetenhet och långsiktighet lönar sig i längden. Samtidigt finns det en bred enighet mellan besöksnäringen och Tourism in Skåne att mer resurser bör läggas på att etablera Skåne som Sveriges mest hållbara destination.