Hoppa till huvudinnehåll
Samhällsutmaning

Kompetensförsörjning och arbetsliv

Genom våra insatser verkar vi för en inkluderande och långsiktig hållbar ekonomisk tillväxt. I vår agila organisation ställer vi om snabbt och skruvar på insatser för att möta företagens behov, där krav på nya kompetenser står i fokus. 

Crisitivity

Pandemins nyckfulla utveckling under 2021 har utmanat och ställt skånska mötes- och konferensföretags omställningsförmåga på sin spets. Att leda företag kan vara ensamt vid ekonomiska kriser, snabba förändringar i omvärlden, och stark efterfrågan av ny teknologi. Projektet har erbjudit aktiviteter som syftar till att stärka företagen genom insikt i nya kundbeteenden, nyhetsbrev med branschspecifika omvärldsbevakningar, kunskapsinsatser om digitalisering och omställningsinsatser för att skapa bättre förståelse för företagsekonomi.  

Två VD-nätverk har skapats för att ge företagen möjlighet att diskutera branschutmaningar med andra deltagare, under vägledning av Almi företagspartner. Vid träffarna har gästföreläsare och experter bjudits in för att dela med sig av trender och viktiga händelser som sker i omvärlden. Under 2022 startar en innovationsprocess som har fokus på att hitta nya möteslösningar, till exempel hur vi kan använda utrymmet i en möteslokal på ett nytt sätt för att attrahera nya kundsegment. 
 

Bonde söker turist

Tourism in Skåne driver projektet Bonde söker turist i samarbete med LRF. Syftet med projektet är att bidra till att Skåne utvecklar en konkurrenskraftig och hållbar turism och en besöksnäring på landsbygden. Genom att utveckla verksamheter bidrar vi till att skapa arbetstillfällen, ekonomisk tillväxt och mer levande samhällen.

Totalt är det 19 stycken LRF-anslutna företag som deltar. Syftet är att göra en förflyttning och utveckla turistiska upplevelser inom bland annat natur, mat och dryck. Projektet pågår fram till sommaren 2022.

Under året har företagen fått stöd inom affärsutveckling och marknadsföring, baserat på individuella behovsanalyser. I samarbete med Nyföretagarcentrum Öresund har deltagarna erbjudits individuell coachning för att utveckla sin affärsplan och förnya affärsmodeller, samt coachning med specialister inom valfria expertområden. Dessutom har deltagarna fått inspiration och möjlighet att träffa andra företag och utbyta erfarenheter på våra gemensamma träffar.
 

Sidan uppdaterad 07 jun 2022, kl 13:40