Hoppa till huvudinnehåll
Samhällsutmaning

Hälsa och Välfärd

Turismen bidrar till att vi kan utveckla och tillgängliggöra natur, kultur och matutbud. Den bidrar också till ökad året-runt-sysselsättning i besöksnäringen, ett mer resilient samhälle och en levande landsbygd.

Nationellt ramverk för vandringsleder

I det nationella ramverk som nu byggs upp ligger fokus på gemensam gradering, kategorisering, digitalisering och beskrivning av ledens beskaffenhet gentemot besökaren. 
Ramverket tar utgångspunkt i hållbarhet, och under året har en guide tagits fram för hur de globala målen kan visa vägen. Väl fungerande vandringsleder kan bli ett bra argument för att skydda naturen och alternativ för en hållbar semester. Och kanske viktigast av allt – en vandrare kan få en känsla för naturen som grund för att vilja ändra sin livsstil i det stora hela.
 
Projektet har under året gått in i implementeringsfas där alla landets regioner har involverats och flera av dem arbetar nu enligt ramverkets kriterier. Ramarna för ett processverktyg har arbetats fram och kommer att presentera under 2022. Verktyget kommer att bli ett viktigt stöd för ledutveckling i hela landet.

Tillsammans med: Visit Dalarna, Turistrådet Västsverige, Visit Värmland, Region Västerbotten och Linköpings stift Med finansiering från: Tillväxtverket och Jordbruksverket
 

Spela roll

Kontiki Reisen, som ingår i DER Touristik Group, är ingen vanlig reseåterförsäljare. Med fokus på de nordiska länderna verkar de för ett regenerativt resande. Det bygger på tanken att resandet kan hjälpa till att bevara naturen och kulturen, och att besökarna ska lämna efter sig en bättre plats när de åker hem. Upplägget bygger på FN’s 17 globala mål för en hållbar utveckling.  

Medvetet resande och hållbar turism kan ha en mycket positiv inverkan på lokalsamhället, men kräver ett engagemang från intressenter som påverkas av turismen. Samarbetet med Kontiki går under namnet Spela roll och öppnar upp för ett brett deltagande. Det handlar om representanter från kommuner, föreningar och besöksnäringsföretag, men även politiker och andra beslutsfattare och representanter för forskning och utbildning välkomnas. Målet är att samverka i olika initiativ för att utveckla autentiska produkter med låg negativ påverkan, som exempelvis utsläpp av växthusgaser. Produkterna ska däremot ha så hög positiv påverkan som möjligt. 
 

Sidan uppdaterad 07 jun 2022, kl 13:40