Hoppa till huvudinnehåll
Samhällsutmaning

Demokrati och starkt samhälle

En attraktiv destination präglas av mänskliga möten och ett gott värdskap och gästskap. Den bygger på starka partnerskap och gemensamma insatser för att lösa samhällsutmaningar. Vi strävar efter att genomföra alla våra insatser tillsammans med andra, och sammanför ofta olika aktörer.
 

Bi Syd

BI Syd är ett partnerskap som samlar regioner och kommuner i södra Sverige för att tillsammans driva analys- och insiktsarbete. Genom att gå samman optimerar vi resurserna och drar nytta av varandras kompetenser. Ny part från 2021 är Gotland. 
Inom samarbetet har det under året varit stort fokus på insatser som rör omställningsarbetet för mötesindustrin genom projektet Crisitivity.

Även insatser inom projektet Flow är i full gång. Projektet går ut på att mäta och analysera besökarflöden genom mobildata, på platser där obalanserade flöden riskerar att påverka platsen och besökarnas upplevelse negativt. Genom att mäta flödena kan vi identifiera platser och tidpunkter där det uppstår trängsel. Mätresultaten kan även användas som underlag för att utvärdera olika sorters insatser för att sprida besökare till platser eller tider med mindre besökartryck.
 

Visit South Sweden

Visit South Sweden (VSS) är ett partnerskap som samlar och mobiliserar internationella marknadsföringsinsatser för de sex sydligaste svenska regionerna Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Halland, Blekinge och Skåne. 
Samarbetet har genomfört marknadsaktiviteter i Danmark 2020-2021 och från 2022 kommer VSS också att verka på den nederländska marknaden. Med gemensam styrka i resurser, men också i attraktionskraft, kan vi komma åt viktiga kommunikationskanaler och komma ut bredare och med bättre kvalitet på våra valda marknader.

Pandemin till trots genomfördes ett antal aktiviteter under 2021. I maj lanserades sajten visitsouthsweden.dk, en guide till aktiviteter och upplevelse i Sydsverige. Under tidig höst genomfördes tre influencer-resor till Skåne som resulterade i en halv miljon visningar och inspirerande material som kommer att visas i våra gemensamma kanaler under lång tid framöver.
 

Partnerskap som gör skillnad för Skåne

Sedan organisationen Skånes Kommuner beslutat att lämna sitt ägarskap i Business Region Skåne från och med 2022 har en ny form för samverkan mejslats ut. Ett nytt partnerskap har tagits fram i samverkan med kommuner och Tourism in Skånes ledning, och arbetet kommer att ledas av en gemensam styrgrupp. 

Tanken med partnerskapet är att säkra upp leveranser som är viktiga för oss på lång sikt, men också att tillsammans kraftsamla och utveckla Skåne så att turismens potential för samhällsutvecklingen kan blomstra.

Ekonomiskt bygger partnerskapet på en gemensam basfinansiering för marknads- och insiktsarbete för de kommuner som ser värde i att samarbete kring turism. Vårt samarbete framåt ska framför allt bygga på engagemang och delaktighet. Att vara en del av partnerskapet innebär att man är med och driver utvecklingen av Skåne som en hållbar destination.
 

Sidan uppdaterad 07 jun 2022, kl 13:40