Hoppa till huvudinnehåll
Besökare dricker kaffe i vindskydd en kall vinterdag. Foto.
Samhällsutmaning

Hållbara städer & samhällen

Hur planerar vi samhällen där besökare är en naturlig del?

Checka in på ett hotell. Gör en dagsresa med tåget. Kolla in kulturarvet.
Turism skapar jobb, intäkter och förståelse.

Men fler personer på samma plats skapar också trängsel, buller och slit. Särskilt om alla kommer hit under samma tidsperiod. Därför behöver samhällen och städer planeras för besökare. Året runt och Skåne runt. Så att det inte bara är sommar på Österlen, utan också höst, vinter och vår.

Det elfte globala målet handlar om hållbara städer och samhällen. Vi ska göra Skåne till en året-runt-destination. Vi måste också se till att samhällen och städer håller för det.

 

Mål 11Hållbara städer och samhällen

Med de här insatserna svarar vi på frågan:

Vaxsjön, Frostavallen. Foto.

Behovsanalys för besöksnäringens utveckling

Världen har förändrats. Hur behöver besöksnäringen förändras och hur bidrar Tourism in Skåne på bästa sätt? Det undersöker vi via enkät, telefonintervjuer och en virtuell tankesmedja med branschföreträdare, forskare och andra med kunskap om besöksnäringen. Över tusen företag har fått chans att ge sina synpunkter på framtidens behov. Analysen är klar i juni 2021. 

Tillsammans med: Sweco

Skanör beach. Foto.

So People Avoid Crowds Effectively

En zonsnurra för stränder, två-meters-markeringar i golvet, bordsbeställning via app och google-annonser som tipsar om andra besöksmål än det du sökte på.

Sådana lösningar, tillsammans med en kommunikationshandbok, var delar av projektet SPACE. Detta för att få besökare att hålla avstånd, minska trängsel och sprida ut besökare för att minska virusspridningen. Och såklart – trygga besökare.

Projektets fokus var sommaren 2020, men målsättningarna är långsiktiga.

Tillsammans med: PBM, Event in Skåne

Malmö Stadsbibliotek. Foto.

Competence Academy Public Sector

Bussen till besöksmålet, hög förväntan på digitala tjänster och en önskan efter ”det lilla extra”. Digitaliseringen har förändrat det offentligas roll som värdar.

Projektet CAPS har med kurser, workshops och seminarier kompetensutvecklat kommuner om rollen besöksnäring har i samhällsbyggandet, hållbart ledarskap och medarbetarskap samt hur Skåne ska bli en destination i framkant. Ett 30-tal kommuner och fyra regionala utvecklingsaktörer deltog i projektet som pågick fram till 2020.

Med pengar från: Europeiska socialfonden

CASE: Ystad kommun

Gatuvy från Ystad. Foto.

Gårdscafeer, glasskiosker och lata dagar vid havet. Ystad är av tradition en vanlig och välkänd sommarsemester i Skåne. Nu vill de bli resmålet på allas läppar även andra årstider.

Ystad kommun var en av kommunerna som deltog i Competence Academy – Public sector, CAPS. Där kunde de kompetensutvecklas via kurser, seminarier och workshops, med det gemensamma målet att utveckla Skåne till en destination i framkant.

Marie Holmström är turistchef i Ystad kommun. Kommunen jobbar proaktivt och framåtsträvande i planeringen, tätt med kommunens näringsliv och samhällsbyggnad. Relationsbyggandet och gemensamma kontaktytor är avgörande. Hon vill fortsätta jobba för en god dialog och samarbeten mellan olika aktörer, för att kunna locka besökare året runt.

Intervju: Marie Holmström

Vad tar du med dig från CAPS?
– Vikten av god dialog, att tänka utanför ramarna och vidga sina vyer. Turismens områden krokar mycket in i andra delar av samhället och många arbetsområden. Det påminde CAPS oss om. Därtill är det viktigt för medarbetare att få möjligheten att vidareutbilda sig. Det händer mycket i branschen och med hjälp av vidareutbildning kan motivationen och kunskapen höjas ännu mer. Därför är den här typen av insatser väldigt betydelsefulla.

Hur ser du på det offentligas roll som värdar?
– Vi har en viktig roll, främst att föregå med gott exempel. Vi kan vara inspiratörer.

Vad vill du se mer av i framtiden?
– Bättre dialog med andra aktörer i samhället, och att vi blir mer snabbfotade. Ett nytt ord numera är pandemi-snabbhet. Det har till exempel tagit sig uttryck i raska beslut för uteserveringar. Den snabbheten ska vi ta med oss framåt, och förhoppningsvis kan fler göra det. I den nya, hållbara besöksnäringen behövs snabbtänkthet.

– En fråga som vi ställer oss är ”vad blir det nya normala?”.
Det måste vi förhålla oss till. Är man lika benägen att dra iväg på långsemester? Vi måste vara beredda på att mycket kommer vara annorlunda och att läget kan förändras snabbt.

Sidan uppdaterad 07 jun 2022, kl 13:40