Hoppa till huvudinnehåll
Vandrare med hund går i en grönskande bokskog. Foto.
Samhällsutmaning

Ekosystem & biologisk mångfald

Hur bevarar vi den biologiska mångfalden när vi utvecklar naturdestinationen Skåne?

Det finns en längtan att uppleva naturen. Hos skogsmullen som haft samma tält sen 1978. Hos stadsbon som inte visste vad ett stormkök var förrän det blev årets julklapp 2020.

Samtidigt håller världens natur – grunden för vårt liv på jorden – på att förstöras. Och det behöver förändras. Nu.

Det femtonde globala målet pekar på vikten att bevara ekosystemen och den biologiska mångfalden. Vi ska göra det enkelt att uppleva skånsk natur. Vi har också i uppgift att skydda den.

 

Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald

 


 

Med de här insatserna svarar vi på frågan:

Två cyklister på väg genom en skog. Foto.

South Sweden Trails

Benmuskler släpper inte ut växthusgaser. Så vi vill få våra närmsta grannar – danskar och tyskar – att uppleva södra Sverige från cykelsadeln. Under 2020 tog vi fram South Sweden Trails – ett koncept för tre nationella cykelleder. 90 mil från Göteborg, längs Skånes kust och vidare till Växjö. Dit ska du hitta bland annat via plattformen Outdoor Active och kampanjsidan vi håller på att trampa igång.

Tillsammans med: Region Halland, Visit Blekinge och Destination Småland

Två kvinnor tar en paus från vandringen och studerar en karta. Foto.

Nationellt ramverk för vandringsleder

Lugna lundar och branta berg. Vandringslederna i Sverige går genom olika landskap, men ramverket ska vara lika.

Det ska bli verklighet med ett nationellt ramverk för vandringsleder. Ramverket ska också leda besökaren till att hitta rätt och göra rätt. Under 2020 har vi tagit fram kvalitetskriterier som ska ge hela landets leder lika standard – på allt från ledmarkeringar och skötsel till lägerplatser och sophantering. Målet är vandringsleder som leder till folkhälsa, landsbygdsutveckling och hållbar
turism.

Tillsammans med: Visit Dalarna, Turistrådet Västsverige, Visit Värmland, Region Västerbotten och Linköpings stift
Med pengar från: Tillväxtverket och Jordbruksverket

Ensam vandrare med ryggsäck och vandringsstav blickar ut över en sjö. Foto.

Framtidens outdoorupplevelser

Naturen lockar allt fler. Även de med liten erfarenhet av nordisk natur. Som vill bli visade till den bästa fotoplatsen, få trygga kickar på höghöjdsbanan eller bli serverade restaurangmat i skogen. För det behövs professionella upplevelseföretag som möter deras förväntningar och krav. Därför tog vi fram guiden Framtidens Outdoor-upplevelser till företag som jobbar med utomhusupplevelser. Vi baserade guiden på Kairos Futures studie ”The Future of Outdoor Experience”.

CASE: Nationellt ramverk för vandringsleder

Sveriges natur är fantastisk. Och inte så långt bort. Förutsättningarna för hållbar turism är goda. Men utan tydliga ramar och standarder är det lätt att hamna fel. Olika ledmarkeringar i olika kommuner kan göra leden otydlig och upplevelsen sämre. Otydliga startpunkter kan leda till felparkerade bilar och besvärade markägare. Och för långt mellan serviceplatser kan leda till en nedskräpad natur.

Detta ska förändras med ett nationellt ramverk för vandringsleder. Kenneth Joelsson har jobbat med vandringsleder i 20 år och passar utmärkt för jobbet som projektkoordinator. Ramverket ska skapa bättre ordning på Sveriges vandringsleder. Förhoppningen är att få fler fötter till lederna, mer att uppleva längsmed dem och en mer hållbar framtid.

Under 2020 har arbetet fokuserat på att ta fram kvalitetskriterier för vad som är en välfungerande vandringsled. Kriterierna handlar bland annat om tydliga ledmarkeringar, ledentréer och service på plats, men även om organisering, ansvarsområden och affärsutveckling.

Intervju: Kenneth Joelsson

Varför behövs ett nationellt ramverk?
– I takt med att besökarna i naturen blir allt fler behövs bättre samverkan. Tidigare vilade mycket ansvar på ideella krafter och det fanns inget gemensamt ramverk, vilket på sikt blir ohållbart. Ramverk är en framgångsfaktor för att attrahera fler besökare och det har fungerat bra i andra länder. Det blir enklare för besökare när informationen blir tydligare. Det gynnar även lokala aktörer som kan besväras av felparkering och nedskräpning.

Hur bidrar vandringsleder till en mer hållbar livsstil?
– Idag fattar många mer medvetna val och vill samtidigt ha en aktiv livsstil. Där fyller vandring och friluftsliv en klockren funktion. Och det har förstärkts under det senaste året. Shoppingcentret har bytts ut mot naturen. Sverige har en fantastisk natur som många inte behöver resa långt till. Där kan de hämta ny energi, som leder till en mer hållbar livsstil.

Hur bevarar vi naturen längs lederna?
– Med ramverket kan vi tillsammans undvika störningar i djurlivet och bevara en biologisk mångfald. Kvalitetskriterierna gör att vi kan undvika problem med nedskräpning och felparkering så att allemansrätten inte missbrukas, utan utnyttjas på rätt sätt. Det är inget positivt för lokalborna och markägarna med sådana belastningar. Där behövs ramverkets kriterier, och att man är redo att lägga resurser och rigga lösningar för att besöksnäringen ska vara hållbar i längden för så många som möjligt.

Söderåsens nationalpark. En vandrare blickar ut över dalen. Foto.

Sidan uppdaterad 07 jun 2022, kl 13:40