Hoppa till huvudinnehåll
Cyklist i stadsmiljö. Foto.
Hållbarhet

Året som gått- 2020

Skåne- där turismen är med och formar det hållbara samhället

Turism och hållbarhet kan verka som en motsättning. Turismen kan belasta de platser som besöks. Slitage. Växthusgaser. Trängsel. Men hanteras den rätt kan den bli en möjlighet. Turismen kan bidra till platserna och till samhället. Fler jobb. Mer hållbara val. Omsättning och skatteintäkter. Bättre förståelse för kultur och historia. Bland annat.

Genom att samordna och inspirera med kunskap, innovation och kommunikation skapar vi tillsammans ett Skåne där turismen spelar roll. Där turismen är en del av lösningen.

I Skåne har vi bestämt oss för att arbeta tillsammans för att turismen ska vara med och forma en hållbar framtid i en omtänksam och välkomnande värld. Vi har valt att ta avstamp i de globala målen för hållbar utveckling.

För att göra det måste vi ställa vissa frågor. Alla utifrån grunden: Hur kan turismen vara en del av lösningen på de globala utmaningarna?

  • Hur anpassar vi oss efter omvärlden samtidigt som vi värnar det lokala?
  • Hur planerar vi samhällen där besökare är en naturlig del?
  • Hur lyfter vi Skåne så att besökare agerar hållbart?
  • Hur ska klimatavtrycket minimeras samtidigt som vi vill att fler turistar i Skåne?
  • Hur bevarar vi den biologiska mångfalden när vi utvecklar naturdestinationen Skåne?

Under 2020 har vi främst jobbat med de här fem målen:

Mål 8, 11, 12, 13 och 15 från FN:s globala mål
Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 11: Hållbara städer och samhällen
Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna
Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

 

Sidan uppdaterad 03 jun 2022, kl 13:40