Hoppa till huvudinnehåll
Camping utomhus

Öppen innovationsarena 2019

Under 2019 genomfördes för första gången The Excursion som en pilot för framtida innovationsprocesser.  En annan större insats inom arenan var första versionen av projektet The Journey. Under året har innovationsarenan utvecklats och hittat sin form mer och mer. 

Vår öppna innovationsarena fungerar på många sätt som en testmiljö för nya innovationsprocesser. I en snabbt föränderlig värld måste vi testa nya sätt för att fortsätta vara relevanta och attraktiva för våra besökare. Konkurrensen kring besökarens uppmärksamhet är hård och det krävs att vi utvecklar mer spektakulära upplevelser och produkter.

Genom innovationsarenan möjliggörs branschöverskridande möten och samarbeten mellan den skånska besöksnäringen, andra näringar, den offentliga sektorn och akademin. Allt i syfte att utforska nya hållbara sätt att resa, uppleva, bo & äta.

Fulltofta

The Excursion

The Excursion handlar om att ta sig ut till en plats med koppling till en specifik utmaning. Tanken är att olika branscher ska mötas för att tillsammans tänka nytt. En kort innovationsprocess som sträcker sig över en dag, men som på sikt kan leda till nya samarbeten inom produkt- och tjänsteutveckling.

The Excursion genomfördes i augusti 2019 tillsammans med Media Evolution, kopplat till The Conference och The Festival. Deltagare från olika branscher, såsom dataspelsutveckling, VR utveckling, design, AI, akademin och besöksnäringen åkte ut i Skånes skogsområden för vara på plats i naturen, byta perspektiv och sparka igång kreativiteten.

På plats diskuterades hur framtidens naturupplevelser skulle kunna se ut, med fokus på boende och matupplevelser. Deltagarna kom med förslag på hur produkter och tjänster skulle kunna vidareutvecklas, från deras perspektiv.

Ett exempel var funktionen bakom existerande vindskydd, och hur den skulle kunna utvecklas för att möta den internationella urbana besökaren i framtiden. Andra exempel var hur gamification skulle kunna bidra till en engagerande upplevelse, för både lokalbefolkning och besökare. 

Konceptet har sedan dess blivit en del av Tourism in Skånes Öppna Innovationsarena och kommer upprepas under våren 2020 inom innovationsprojektet Beyond the Future.

Företag från helt olika branscher får möjlighet att mötas kring en fråga. Fokus kan vara kreativ livsstil, naturturism eller mat & dryck men även digitalisering, bo äta göra och framtidstrender.

- Maria Larsson, Tourism in Skåne, ansvarig Öppen innovationsarena 

The Journey

Från vår till höst under 2019 genomfördes The Journey för första gången. Besöksmålen Form/Design Center, Glimmingehus, Wanås Konst & Sofiero Slott utforskade tillsammans hur besökarens upplevelse kan utvecklas för att bättre möta förväntningar och behov. 

Idén till projektet föddes under en av Business Lounge-träffarna och även om utmaningarna såg lite olika ut för de fyra besöksmålen så var den gemensamma nämnaren att man behövde lära känna sina besökare bättre för att vet hur man skulle satsa framåt.                                                         

Besöksmålet Wanås entré
Besöksmålet Wanås entré

Upplevelse- och tjänstedesign möter besöksnäringen

Genom att använda tjänstedesign sätter man människan i centrum och ser till dess helhetsupplevelse av tjänsten. Genom djupintervjuer, observationer och tester ökar förståelsen för vad besökaren behöver och önskar sig. Arbetssättet följer en fast struktur och delas in i tre faser. 

I starten av arbetet identifierades vilka utmaningar och behov som fanns och vilka förflyttningar man önskade göra framåt. Utmaningar som lyftes var inom hållbarhet, organisering, beroende av andra samt attraktionskraft gentemot besökare. Förflyttning skulle fokuseras bland annat på en ökad helhetsupplevelse, att få fler och återkommande besökare och ökad tillgänglighet. 

Första fasen: Besöksmålen utforskar sina egna strategier, tidigare identifierade målgrupper (som sen kan ändras i Fas 2-3 när det levereras insikter) och hur de själva ser på sin verksamhet. En introspektiv analys, nästan.

Andra fasen: Undersökningarna fördjupades genom att intervjuer och deltagande observationer genomfördes på plats på de olika besöksmålen. I den här fasen presenteras insikterna från djupintervjuerna, och jämförs med vad som kom ut av första fasen. 
Exempel: Ett besöksmål säger kanske i intervjuer i fas 1 att deras huvudsakliga målgrupp är familjer och att de har utmaningar med de fysiska faciliteterna (toaletter tex). 
I fas 2 kommer det fram att den huvudsakliga målgruppen mest är pensionärer (dvs inte alls vad de själva trodde) och att faciliteterna inte är ett problem enligt besökare, de guidade turerna möter kanske inte förväntningarna däremot. 

Tredje fasen: Fortsatt utveckling av möjliga koncept beslut om hur arbetet skulle se ut framåt. Man bygger vidare på vad som behöver justeras baserat på fas 1, insikter från fas 2, och då hur erbjudandet kring upplevelser behöver se ut framåt. Ska man satsa på pensionärer istället? Eller både pensionärer och familjer och hur behöver deras erbjudande och upplevelse i så fall utvecklas?

Resultat

Gruppen ser att de har många gemensamma utmaningar och har under processen lärt sig mycket om både utmaningarna men även om besökarnas behov, beteende och drivkrafter. För att kunna fortsätta arbetet framåt har de nu nya verktyg och metoder. Nätverkandet har också haft stor betydelse för framtida samarbeten och utbyten. 

I mars blir det återträff med besöksmålen, för att följa upp hur koncept från fas 3 tagits vidare 6 månader efter projektavslut.

Läs mer om Beyond the Future

Sidan uppdaterad 11 jan 2021, kl 13:40