Hoppa till huvudinnehåll

Hållbar utveckling för natur- & kulturprodukter

Kort om projektet

I det nyligen avslutade projektet Hållbar produktutveckling för natur- och kulturturism i Skåne har ett 40-tal företag genomgått en produktutvecklingsprocess. Syftet var att utveckla utbudet av produkter för kultur- och naturintresserade internationella besökare med fokus på ledbaserad turism. Projektet drevs av Tourism in Skåne och samfinansierades av Tillväxtverket, STF och Region Skåne/Regional Utveckling och Kultur i Skåne.

  • Hösten 2017 genomfördes den första av två produktutvecklingsprocesser, med cykelleden Sydostleden i fokus.
  • Hösten 2018 gjordes den andra som hade fokus på utveckling av vandringsprodukter i hela Skåne. 
  • Totalt har 32 produkter lanserats på den internationella marknaden via olika digitala kanaler.
  • Ytterligare 10 produkter har exponerats genom produktblad specialanpassade för att passa arrangörsledet Travel Trade och samarbetet RESA på exempelvis ITB (världens största resemässa). 
  • 38 företag tagit fram 54 nya produkter i det digitala stödverktyget som har använts under projektperioden.

Sidan uppdaterad 11 jan 2021, kl 13:40