Hoppa till huvudinnehåll
Skateboard Möllevångstorget

Vi bjuder in till medskapande!

Medverkan

Var med och påverka vilka omvärldsförändringar som får fokus i det strategiska arbetet för Skåne som destination mot år 2030. Din insats kan bli en del i det beslutsunderlag om omvärlden och nuläget som skall användas i det fortsatta arbetet med den strategiska planen. Anmäl dig här om du vill vara med och spana på ”Vad i vår omvärld kommer att påverka destinationen Skåne mot år 2030?” Några dagar efter din anmälan kommer du att få en inbjudan till Co:tunity, ett verktyg för omvärldsanalys. Följ instruktionerna i inbjudan för att registrera dig och ladda sedan ner appen TrendScan i telefonen så kan du delta i spaningsarbetet.

Bakgrund

Vi på Tourism in Skåne stakar nu ut den övergripande strategiska riktningen för Skånes framtida arbete med destinationsutveckling och marknadsföring. 2012 sjösatte vi den långsiktiga strategiska planen för tillväxt inom besöksnäringen i Skåne – CollaborativeTourism 2020. Ett radikalt systemskifte påbörjades då, både hos i de offentliga organisationerna och inom besöksnäringen. Strategiska områden i fokus var bland annat den digitala transformationen, internationalisering, tematiskt arbete och ett målgruppsanpassat och näringslivsdrivet arbete. Den nya strategiska riktningen kommer att implementeras under 2020.

Anmäl dig här