Hoppa till huvudinnehåll
Skogspromenad

Års- och hållbarhetsrapport 2018

Resultat
Rapport

Det går bra för skånsk besöksnäring. Tillväxten är högre än i övriga storstadsregioner. Det är dessutom framför allt under årets lågsäsong som gästnätterna ökar, vilket ligger väl i linje med den långsiktiga strategin att Skåne ska vara en året runt-destination. 

Förutsättningar för en fortsatt god tillväxt är att de skånska besöksnäringsföretagen håller internationell klass, finns tillgängliga i de globala plattformarna och hänger med i den digitala omställningen. Det är där Tourism in Skåne kommer in i bilden. Att stödja och samordna kommuner och företagare så att resurserna optimeras är centralt för Tourism in Skåne som kunskapsföretag. 

Tre spår

Tourism in Skånes arbete omfattar tre spår: destinationsutveckling, marknadsföring och distribution samt innovation. Det sistnämnda spåret initierades 2017 och drogs igång på allvar 2018 som en öppen innovationsarena med fokus på smart turism, digitalisering, hållbarhet och en stärkt innovationskraft inom besöksnäringen. 

I alla tre spår intar den digitala omställningen en central roll. Strategin för att leda skånsk besöksnäring i den digitala transformationen har reviderats under 2018, och pekar ut hur vägvalen ska operationaliseras.

Handlingsplanen beskriver hur Tourism in Skåne ska agera i en digitaliserad omvärld för att bäst attrahera, bistå och tillfredsställa ett ökande antal besökare. Exempel på insatser under året omfattar olika seminarier med leverantörer av boknings- och review management-tjänster. Nya digitala verktyg för att hantera arbetet med press och influencers har implementerats och inspirerande filmer där besöksnäringen får dela med sig av sina erfarenheter av hållbar affärsutveckling har producerats. 

Höjdpunkter

Inom projektet Digital Labs har besöksnäringen fått utveckla och testa idéer med utgångspunkt i ny digital teknik. Arbetet finansieras genom Tillväxtverket och erbjuder företag ett antal labb i samverkan med olika leverantörer som har nya tjänster och produkter. Fokus är upplevelse- och besöksnäringsföretag som vill använda digitalisering som verktyg i sin affärsutveckling. 

Några andra höjdpunkter under 2018 har varit den mycket lyckade marknadsinsatsen #MakeItSkåne och #MakeItMalmö. Tourism in Skåne bjöd tillsammans med Malmö Turism och Familjen Helsingborg in internationella influencers med starka egna kanaler och en engagerad följarskara med intresse för mat, design, natur och en progressiv livsmiljö. Satsningen gjordes i samarbete med bland annat Form/Design Center, Minc och OhBoy Hotell. De influencers som självständigt fick uppleva destinationen spred en mer trovärdig bild av Skåne än vad vi åstadkommer med traditionell marknadsföring.

Projekt

Att driva utvecklingsarbete i projektform med extern finansiering är en viktig del i verksamheten. Tourism in Skåne har både ett stort kompetenshöjande projekt igång som riktar sig mot besöksnäringen (CAT) och ett projekt för hållbar produktutveckling (HPU). Vidare har bolaget beviljats medel från Jordbruksverket för The Gastrolution of Skåne, ett projekt som ska utveckla Skånes mat- och dryckesevenemang för den internationella arenan.

Ytterligare ett viktigt projekt som drogs igång under året går under beteckningen CAPS – Competence Academy Public Sector. Det är ESF som står för finansieringen, och syftet är primärt att kompetensutveckla tjänstepersoner i kommunala näringslivs- och turismorganisationer samt inom samhällsbyggnadsförvaltningarna.

Hållbarhet

Att låta hållbarhet i alla aspekter genomsyra Tourism in Skåne arbete är en självklarhet, och bolaget behöver hålla sig i framkant för att kunna stödja sina partners i detta arbete. Tourism in Skåne är den första regionala turismorganisationen som blivit Affiliate Member i UNWTO, FN’s världsturismorganisation.
Som Affiliate Member får Tourism in Skåne bland annat tillgång till UNWTOs kunskapsbank, kan delta i projekt och insatser samt får möjligheten att påverka inriktningen på UNWTOs viktiga arbete. Som en av cirka 500 anslutna medlemmar får Tourism in Skåne även tillgång till ett fantastiskt branschnätverk vilket är i linje med bolagets ambition att arbeta sömlöst över geografiska gränser i frågor som utveckling och innovation.